Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Opperd is een school voor kinderen met gedrags- en persoonlijkheidsproblemen (cluster 4, ZMOK). Wij werken met kleine groepen en veel persoonlijke aandacht. De Opperd is een veilige plek. Structuur, rust, regelmaat en gezelligheid staan bij ons op de eerste plaats. Daarnaast bieden wij de kinderen specialistische hulp bij hun verschillende problemen.

Voor de kinderen bij ons op school is elke dag weer een nieuwe dag met nieuwe kansen en uitdagingen.

Zie voor meer informatie onze website.

Onderwijsconcept

Leerlingen op De Opperd krijgen dagelijks extra hulp om te leren om te gaan met hun eigen sociaal-emotionele problemen. Leerlingen leren keuzes maken. Het team van De Opperd helpt de leerling hierbij om te komen tot de juiste keuzes. Naast deze hulp krijgen de leerlingen onderwijs. Ons onderwijs proberen we zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en behoeften van ieder kind.

Bijzonderheden

Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben van specialisten, dan is dit op school te realiseren. Bijvoorbeeld motorische remedial teaching, didactische remedial teaching, spelbegeleiding, dier ondersteunende training. Maar ook extra bewegen op de woensdagmiddag. Oud-leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs kunnen gebruik maken van startbegeleiding vanuit de Opperd.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Naast het schoolplan en het groepsplan is er voor elke leerling een eigen plan op sociaal-emotioneel en didactisch gebied. Samen met de orthopedagoog geeft de leerkracht hier invulling aan en bespreekt dit met ouders/verzorgers, hulpverlener(s) en specialisten. Wanneer het nodig is, organiseren we bijeenkomsten om tot heldere afspraken over de begeleiding te komen.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

  • 2012

  • 2013

  • 2014


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Naast het bespreken van de plannen en het rapport van de leerlingen, nodigen we ouders uit bij diverse voorstellingen (presentaties rondom een thema, musical van schoolverlaters, judo-examens, enzovoort). De Opperd heeft een medezeggenschapsraad en er is overleg met de personeelsgeleding van De Opperd.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Leerlingen op de Opperd hebben een toelaatbaarheidsverklaring van het SPPOH nodig. Kijk voor meer informatie over de procedure op www.sppoh.nl en

www.opperd.nl.

Voor een kennismakingsgesprek of meer informatie kunt u ook contact opnemen met de directie.