Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Rooms-katholieke basisschool De Regenboog is een open moderne school waar het leren centraal staat. Leren doen we samen en soms alleen. Leren doe je het best in een inspirerende en veilige omgeving. We gebruiken daarbij de 'circle of courage' als uitgangspunt (gebaseerd op verbondenheid, meesterschap, onafhankelijkheid en vrijgevigheid).

Het is onze missie om gericht te werken aan de ontwikkeling van de kinderen. We houden daarbij rekening met de eigenheid van het kind en de sociale eisen die de groep aan kinderen stelt. Wij willen vooral een school zijn waar iedereen zich prettig voelt en iedereen zich, naar eigen kunnen, maximaal ontwikkelt.

Onderwijsconcept

Op onze school willen wij elk kind centraal stellen in zijn/haar leerproces. Wij kijken daarom naar de mogelijkheden die ieder kind heeft. Het beeld dat ouders van hun kind hebben, nemen we daar serieus in mee. Wij maken vier keer in de schoolloopbaan van de leerling een ontwikkelingsverwachting. Wij luisteren daarbij ook naar de informatie van ouders en van de leerling zelf. Tevens wordt er naar de aanleg en de prestaties van de leerling gekeken. Deze ontwikkelingsverwachting is de basis waarop wij ons aanbod bepalen. De kinderen zitten in de groep met leeftijdsgenoten.

Bijzonderheden

De Regenboog beschikt over: schakelklassen, Prisma/neveninstroomgroepen, Zaterdagschool en Zomerschool. De Regenboog is een Brede Ontwikkelingsschool. Dit is zichtbaar in een aanbod op de gebieden techniek, beeldende kunst, muziek en theater/dans. Deze vakken worden gegeven door vakdocenten en zijn opgenomen in het rooster. Daarnaast vindt er iedere dag (m.u.v. de woensdag) 40 minuten begeleid buitspel plaats onder leiding van sportdocenten. De school heeft sinds mei 2017 het vignet 'Gezonde school'.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Onze school werkt opbrengstgericht aan de hand van de mogelijkheden van elk kind zoals geformuleerd in de ontwikkelingsverwachting.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid begint met het zoeken naar een goede school voor uw kind. Als betrokken ouder zoekt u de plek waar uw kind het best tot ontwikkeling komt en zult u uw best doen om te helpen in die ontwikkeling. Ouders en school zijn daarom constant in gesprek over de ontwikkeling van het kind en stemmen hun acties op elkaar af. Vanzelfsprekend heeft de school een medezeggenschapsraad met daarin actieve ouders. We zijn erg blij met de hulp van ouders bij de ondersteuning van tal van activiteiten door het jaar heen of het bijwonen van activiteiten voor ouders en kinderen.

Nog meer op onze school

Zomerschool  
Kinderen van groep 1 tot en met 7 kunnen de eerste 3 weken van de zomervakantie deelnemen aan de zomerschool. Naast taal en rekenen is er ook aandacht voor de talent ontwikkeling.
Weekendschool  
Op de zaterdagschool krijgen de leerlingen die dat graag willen uit groep 5 tot en met 8 extra les, vooral in taal en rekenen.
Leerkansenprofiel  
Onze schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30-16.00 uur. De extra lestijden worden ingezet voor begeleid buitenspel, muziek, beeldende kunst, techniek en theater / dans. De lessen worden gegeven door vakdocenten. De brede ontwikkeling, de taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling gaan hier hand in hand.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voor het aanmelden op onze school verzoeken wij u een afspraak te maken. U krijgt dan een rondleiding en we kijken of de school past bij de opvoeding die u uw kind voorstaat. Als u na alle informatie besluit uw kind te willen inschrijven, bent u van harte welkom.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond
  • 2021 / 2022 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een groepjes variant. Op dit moment hebben wij 4 opvanggroep(en) en zijn er 0 plaatsen beschikbaar.