Spring naar inhoud

De Springbok - Wolmaransstraat

Schoolprofiel

Wij bieden elke leerling kansen het maximale uit zichzelf te halen. Dit doen we met extra lesuren binnen schooltijd door middel van een continurooster en  
het leerkansenprofiel. Zo verkleinen we achterstand en vergroten we het individuele potentieel. De leerkracht stemt de lesstof op de leerling af: deze bepaalt welke leerling, welke lesstof nodig heeft. Hierdoor krijgt elke leerling plezier in leren en verlaat hij/zij onze school op een voor hem/haar maximaal haalbaar niveau, ongeacht achtergrond of aanvangsniveau.

Onderwijsconcept

De Springbok is een openbare basisschool met zes uur extra onderwijstijd (leerkansenprofiel) in een vijf gelijke dagenmodel met een continurooster. Dit betekent vijf dagen naar school van half negen tot drie. De leerlingen profiteren van zeer goed NT2 proof taalonderwijs, goed voor alle kinderen. De Springbok is met de methodiek International Baccalaureate onderwijs gestart, waarbij veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden om een leven lang te kunnen leren. Hierdoor is er veel aandacht voor burgerschap, integratie, eigenaarschap en sociaal-emotionele ontwikkeling.  Leerlingen kunnen zich zo ontwikkelen tot wereldburgers.

Bijzonderheden

 • NT2 proof onderwijs en International Baccalaureate onderwijs;
 • Wij hebben het predikaat 'Gezonde school';
 • NT2 groepen, bovenbouw en een groep 3;
 • Extra taalondersteuning
 • Nauwe samenwerking met onze peuteropvang;
 • Leerkansenprofiel, uitbreiding van de onderwijstijd;
 • Vijf-gelijke-dagenmodel en continurooster;
 • Logopedie en dyslexiebehandeling;
 • Samenwerking met GGD (WoWijs).

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij zijn altijd bezig om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Wij willen dat onze leerlingen goed presteren. We halen eruit wat erin zit. Bij het aanbod van de leerstof houden wij rekening met verschillen tussen leerlingen. Drie keer per jaar bespreken we hoe het met alle leerlingen gaat. Er wordt steeds gekeken wat onze kinderen nodig hebben om zich goed te ontwikkelen. Bijvoorbeeld meer instructie of meer uitdaging.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij zien de ouders als partners en delen alle informatie over het kind. Om de informatie met ouders te delen maken wij gebruik van Mijn School Info. Minimaal drie keer per jaar kunt u op school praten over de ontwikkeling van uw kind. Verder is er elke week een koffie ochtend onder begeleiding van School Maatschappelijk Werk. Voor vragen of ondersteuning in de opvoeding of over de situatie thuis kunt u ook bij deze maatschappelijk werkster terecht.  In het buurthuis op het Mandelaplein kunnen ouders gratis Nederlandse les volgen. Ouders nemen deel aan de medezeggenschapsraad.

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Voorschool De Springbok, locatie Wolmaransstraat, heeft zich verbonden aan twee peuterspeelzaalgroepen van Thusanong. Er wordt intensief samengewerkt om de doorgaande lijn van peuter tot kleuter te waarborgen.
Schakelklas  
Leerlingen in groep 7 die in groep 8 nog extra taalondersteuning nodig hebben om naar de juiste vorm van voortgezet onderwijs te kunnen uitstromen, kunnen in aanmerking komen voor de schakelklas 7/8. Deze klas bevindt zich op de locatie Pretoriusstraat van de school.
Leerkansenprofiel  
De Springbok geeft zes uur leertijdverlenging verspreid over 5 dagen. In een geïntegreerd rooster bieden wij de leerlingen sport, cultuur, sport en techniek met het doel talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Brede buurtschool PO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.
Met leerlingplafond  
De school is geschikt voor 12 groepen. Momenteel zijn er 11 groepen. De school groeit in de lagere groepen. Wanneer de twaalfde groep wordt gestart, zal de school een leerlingenstop in werking stellen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Zoekt u een goede school waar uw kind op het maximaal te behalen niveau kan uitstromen naar het voortgezet onderwijs, kom dan naar de Springbok. Komt uw kind van een andere school, dan wordt er contact opgenomen met de vorige school voordat wij overgaan tot een definitieve inschrijving. Inschrijven voor de voorschool gebeurt digitaal. Er vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats met de directie. Wij geven u graag een rondleiding.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond
 • 2021 / 2022 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een voltijd variant. Op dit moment hebben wij 2 opvanggroep(en) en zijn er 2 plaatsen beschikbaar.