Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Strandwacht, school verbonden aan het Pedologisch Instituut, is een school voor kinderen met psychiatrische en gedragsproblemen die vaak ook tot ernstige leerproblemen leiden. Ons speciale onderwijs is er voor kinderen die meer zorg nodig hebben dan anderen. Bij ons staat de leerling centraal. Wij gaan uit van de mogelijkheden en talenten van de leerling. Daarom bieden we onderwijs en ondersteuning op maat aan. Op die manier bereiden we onze leerlingen voor op de eisen die de samenleving stelt. De Strandwacht staat voor een veilig klimaat voor leerlingen, ouders en medewerkers. We zorgen voor duidelijkheid door ons altijd te houden aan afspraken. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Wij staan voor een positieve aanpak en aandacht voor de kinderen, waarbij zo nodig grenzen worden gesteld. Binnen De Strandwacht mag je zijn wie je bent. We oordelen niet over het zijn; wel over het gedrag. Voor elk kind wordt een eigen plan gemaakt, zodat de ontwikkeling van het kind goed gevolgd kan worden.

Onderwijsconcept

We geven onderwijs op maat en gaan uit van de kerndoelen van het speciaal onderwijs. Leerlijnen gebruiken we daarbij als hulpmiddel. Bij het geven van onderwijs op maat zijn we gericht op het halen van resultaten. Dit is terug te zien doordat we opbrengstgericht werken met aantoonbare resultaten.

Bijzonderheden

De Strandwacht wil graag samen met andere scholen en zorginstellingen garant staan voor passende onderwijs-zorgarrangementen voor leerlingen van 4 tot 13 jaar.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Goed onderwijs is de basis voor onze ondersteuning en begeleiding. Bij de extra hulp die de leerlingen nodig hebben, gebruiken we kennis en kunde op allerlei gebied. De Strandwacht heeft een goede zorgstructuur voor de begeleiding van het kind. Deze interne zorgstructuur biedt de leerlingen de hulp die nodig is. Voor speciale deskundigheid in een bepaalde situatie kan De Strandwacht hulp krijgen van een regionaal zorgnetwerk.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

  • 2012

  • 2013

  • 2014


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Een goede afstemming tussen thuis en de school is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Samen met de ouders wordt het persoonlijk ontwikkelingsplan van het kind vastgesteld. Daarnaast waardeert De Strandwacht de inzet van ouders bij schoolactiviteiten. Informatie over De Strandwacht vindt u op de website en in de nieuwsbrief die iedere twee weken verschijnt.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Uw kind kan bij ons worden ingeschreven als het een toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband heeft. Zo’n toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd door de school waar het kind is ingeschreven. Ouders kunnen zo’n verklaring dus niet zelf aanvragen. Als de school waar uw kind staat ingeschreven hier vragen over heeft, kan men contact opnemen met het samenwerkingsverband. Voor informatie mag natuurlijk ook contact opgenomen worden met De Strandwacht.