Spring naar inhoud

Schoolprofiel

OBS De Tweemaster is een dynamische, openbare basisschool in het kloppend hart van Duindorp. Een deel van onze leerlingen komt uit de buurt, maar je vindt bij ons ook aardig wat kinderen van expats. Dit komt omdat wij een eigen NT2 (Nederlands tweede taal) groep hebben.
Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn kernwaarden die we op de De Tweemaster omarmen. Onze school is een zogenoemde ‘PBS-school’. PBS staat voor positive behaviour support: dit betekent dat de manier waarop wij met elkaar omgaan een proactieve werking heeft op o.a. pestgedrag. 
Wij zetten ons actief in voor de wijk en maken deel uit van de brede buurtschool.
De Tweemaster is een kleine, veilige school met veel aandacht en zorg voor het individuele kind. Daarnaast is ons onderwijs gericht op het verwerven van sociale, expressieve, culturele en sportieve vaardigheden. Wij bieden Engelse taal aan peuters t/m leerlingen uit groep 8. De Tweemaster is daarvoor aangesloten bij de organisatie EarlyBird. Zij bieden een methodiek en criteria om te zorgen voor hoge kwaliteit. 

Onderwijsconcept

De Tweemaster is een reguliere school. Wij bieden de kinderen goed onderwijs en goede zorg, in een veilige en gestructureerde omgeving. Wij doen dit onder andere door gebruik te maken van moderne middelen, methodes en methodieken. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. De mogelijkheden voor het opdoen van kennis, vaardigheden, de sociaal-emotionele en talentenontwikkeling van onze leerlingen, zijn uitgangspunt voor ons onderwijs. Wij zijn een 'lerende' school: altijd bezig om het beste uit de leerlingen en onszelf te halen.

Bijzonderheden

Onze school ligt op een prachtige locatie direct naast dierenweide De Beestenboel, wijkcentrum 't Trefpunt en De Sporttuin Duindorp. Wij bieden tussen- en naschoolse opvang met een zeer groot aanbod activiteiten op sport- en cultureel gebied.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Onze kwaliteitszorg is gebaseerd op de gedachte "Doen we de juiste dingen en doen we ze goed?". Jaarlijks evalueren wij de kwaliteit van ons onderwijs op verschillende gebieden. Het gaat hierbij met name om de leerlingzorg, resultaten, ouders en het personeelsbeleid. Enkele malen per jaar worden alle leerlingen besproken over hun resultaten en sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij zorgen wordt dit altijd met ouders besproken.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is één van de speerpunten van onze school. Wij dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. Wij hebben een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad. Ouders/verzorgers worden via een nieuwsbrief en klassennieuws geïnformeerd over zaken op school. We hebben een koffiekamer waar ouders samen komen. Dat kan voor cursussen zijn, maar ook gewoon voor een gezellige koffieochtend of een creatieve workshop.

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
De voorschool wordt verzorgd door Peuterspeelzaal Duinroosje, onderdeel van Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen en is direct gekoppeld aan Openbare Basisschool De Tweemaster. Wij werken hier met de methodiek van "Piramide" die naadloos aansluit bij onze groepen 1 en 2 die ook met dezelfde methodiek werken.
Verlengde schooldag  
OBS De Tweemaster verzorgd een zeer uitgebreid aanbod aan naschoolse sport - en enkele creatieve activiteiten. Wij hebben fantastische faciliteiten en ruimtes waar deze activiteiten plaatsvinden. Zo hebben wij o.a. een sporttuin (De Haagse Sporttuin Duindorp), een zeer grote en moderne interne gymnastiekzaal, een speellokaal en maken we gebruik van ruimtes en medewerkers van het naast gelegen wijkcentrum 't Trefpunt van Welzijn Scheveningen.
Brede buurtschool PO  
OBS De Tweemaster is een "erkende" Brede buurtschool waarin zij nauw samenwerkt met diverse partners. O.a. Peuterspeelzaal Duinroosje, Prot Chr. Basisschool De Meerpaal, Welzijn Scheveningen, Sporttuin Duindorp, BSO Grote Beer, SPPOH en Wijkberaad Duindorp. De Brede Buurtschool heeft met name het doel om een doorgaande lijn van onderwijs, zorg, opvang en vrijetijdsbesteding te creëren.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Interesse? Neemt u dan contact met ons op. De directeur of zorgcoördinator vertelt u meer over de school en geeft u een rondleiding, waarna u uw kind kunt inschrijven.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond
  • 2021 / 2022 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een voltijd variant. Op dit moment hebben wij 1 opvanggroep(en) en zijn er 2 plaatsen beschikbaar.