Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Vlieger geeft onderwijs in een veilige en uitdagende omgeving. Naast kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel te leren, vinden wij het ook belangrijk dat kinderen goed met elkaar kunnen samenwerken. Wij willen de leerlingen begeleiden bij het opdoen van kennis, inzicht, vaardigheden en het ontwikkelen van hun eigen mogelijkheden.

Onze visie: Veilig Leren Is Een Gezamenlijke Educatieve Reis (Vlieger). Hierbij horen voor ons de volgende waarden: verantwoordelijkheid, openheid, samenwerking, veiligheid, betrokkenheid en vakbekwaamheid.
Al deze waarden willen wij de kinderen meegeven en zijn van toepassing op iedereen die bij ons op school werkt.

Onderwijsconcept

Belangrijke punten van onze school zijn:

 • Ieder kind is uniek en moet zich kunnen ontwikkelen naar zijn of haar eigen mogelijkheden;
 • Kinderen leren zelfstandig te werken, ze leren plannen en verantwoordelijk voor hun eigen werk te zijn;
 • Een duidelijke structuur geeft kinderen een gevoel van veiligheid en duidelijkheid;
 • Regels en afspraken zijn hierbij belangrijke voorwaarden;
 • Respect in de omgang tussen leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers staat centraal;
 • Het onderwijs moet aansluiten op de maatschappij.

Bijzonderheden

In alle groepen zitten kinderen die op verschillende niveaus werk aankunnen. In de groepen werken wij met gedifferentieerde instructie, om zo elk kind op zijn/haar eigen niveau te laten leren. Ook werken de leerlingen met iPads.
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en hoge intelligente of hoogbegaafde leerlingen bieden wij extra uitdaging. Dit gebeurt buiten de klas in groep 1 t/m 8.
Kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht bij onze remedial teacher.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De interne begeleiders zorgen voor een goede opbouw en leiding van de leerlingenzorg. Zo beheren zij onder andere de leerlingendossiers en praten met leerkrachten en ouders over de leerlingen. Ook hebben zij contacten met zorgverleners en scholen voor speciaal onderwijs. Onze school heeft drie intern begeleiders en een remedial teacher. Zij helpen leerlingen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen. Ook geven ze de leerling, de leerkracht en soms de ouders adviezen en opdrachten om binnen en buiten de groep te maken.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Bij een aantal activiteiten kunnen wij niet zonder hulp van ouders en/of verzorgers. Een aantal voorbeelden in deze: het helpen bij verkeerslessen, verrichten van kleine technische klussen, autovervoer bij excursies en diverse uitstapjes, assistentie bij sportevenementen of festiviteiten en schoonmaken van materialen. De klassenouder organiseert de ouderhulp. Aan de Vlieger is een oudercommissie verbonden.

Samenwerking tussen de school en de ouders vinden wij heel belangrijk en wij communiceren open met elkaar.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Voorschool Samen met peuteropvang Leuk Luchtkasteel hebben wij voorschoolse educatie (VE).
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond
Muziek pilot en iPads

Voor Muziek zijn wij gestart met een pilot Lange Leerlijn Muziek, in samenwerking met het Residentie Orkest en daarnaast zijn wij landelijk een pilotschool voor de ' Impuls Muziekonderwijs', wat betekent dat de leerkrachten bij ons extra scholing krijgen in het geven van muzieklessen.

In de groepen 4 t/m 8 werken alle leerlingen op een iPad. Zij verwerken de spelling-, reken- en woordenschat opgaven of lessen op hun eigen niveau met behulp van de oefensoftware van Gynzy. Dit programma is adaptief, waardoor het onderwijs nog meer is afgestemd op de individuele leerling. 

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Neemt u contact met ons op voor een afspraak.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 56 plaatsen
 • 2019 / 2020 56 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  14

  14

  4

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  14

  14

  10

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  14

  14

  5

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  14

  14

  14

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 33

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  14

  0

  4

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  28

  38

  0

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  14

  14

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 4

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk UP kinderopvang
 3. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk Ypenburg, De Bras