Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Vlierboom is een openbare school in de Vruchtenbuurt met tien groepen. De school hoort bij de stichting 'De Haagse Scholen'.
's Ochtends wordt les gegeven van 08.30 uur tot 12.00 uur en 's middags (op de woensdag na) van 13.00 uur tot 15.00 uur. Kinderen werken gemiddeld één uur per dag zelfstandig. De leerkrachten hebben dan tijd om in de klas extra zorg te geven aan leerlingen van 4 tot en met 11 jaar. De intern begeleider regelt deze zorg en houdt het bij via het leerlingvolgsysteem. Leerlingen die willen overblijven, eten een broodje in de klas met hun juf of meester. Daarna gaan ze buitenspelen op de speelplaats onder begeleiding van het lerarenteam. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd. Kinderopvang 2Samen verzorgt met de 2Vleermuizen naschoolse opvang voor de leerlingen in het gebouw van de Vlierboom. De naschoolse opvang eindigt om 18.00 uur. 2Samen heeft ook binnen het gebouw van de Vlierboom een kinderdagverblijf. Ons gebouw is in 2014 grondig gerenoveerd, met behoud van originele details van de nieuwste faciliteiten voorzien.

Onderwijsconcept

De Vlierboom is een moderne school. Dit wil zeggen, dat we moderne leermethoden en leermiddelen gebruiken. Dagelijks werken de kinderen zelfstandig, zodat de leerkracht tijd heeft om leerlingen extra te begeleiden. Het gaat dan niet alleen om kinderen, die moeite hebben met bepaalde onderdelen van de lesstof, maar ook om leerlingen, die meer kunnen.

Bijzonderheden

Aan de Vlierboomstraat vindt u de Vlierboom met overblijfregeling en kinderdagverblijf & naschoolse opvang de 2Vleermuizen van 2Samen.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Onze interne begeleider heeft met het Cito-leerlingvolgsysteem goed zicht op de voortgang van onze leerlingen. De interne begeleider regelt en bewaakt de hulp aan leerlingen, die de leerkrachten geven. De Vlierboom vindt deze extra zorg net zo belangrijk als aandacht voor 'de gemiddelde' en goede leerling. We vinden het belangrijk, dat kinderen zich aan het einde van hun Vlierboomtijd optimaal hebben ontwikkeld. Natuurlijk houden we de ouders hiervan uitgebreid op de hoogte.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

In onze medezeggenschapsraad zitten ouders en leerkrachten. Om de zes weken vergadert de raad en bespreekt dan vooral zaken, die te maken hebben met het beleid van de school. De ouderraad helpt de leerkrachten bij de organisatie van de vele activiteiten, die buiten de lessen plaatsvinden. Ieder jaar besteden we op de informatieavond veel aandacht aan het onderwijs in de groep van Uw zoon of dochter. Twee keer per jaar krijgt Uw kind het rapport mee en hebben we een rapportbespreking met U. Drie keer per jaar wordt U uitgenodigd voor een zgn.10-minutensgesprek. Natuurlijk wordt U tussentijds ook op de hoogte gehouden van toetsuitslagen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Ouders die belangstelling hebben, kunnen onze website bezoeken en een afspraak maken. Dit kan gedurende kantooruren telefonisch, maar ook 's avonds en in het weekend via het e-mailadres van directrice Vera van der Sar: info@devlierboom.nl.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2019 / 2020 25 plaatsen
 • 2020 / 2021 25 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  6

  0

  0

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  13

  0

  4

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  6

  0

  3

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 10

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2020. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  7

  0

  0

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  6

  12

  0

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  6

  6

  0

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  6

  6

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 1

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk 2 vleermuizen

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.