Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Voorsprong is een openbare basisschool in de Schilderswijk. We bieden uitstekend onderwijs aan kinderen van 2,5 tot 13 jaar. De leerlingen scoren goed. Uw kind is vanaf 30 maanden welkom op onze peuteropvang. Voor ouders van peuters en kleuters is er het programma VVE-thuis. De naam van de school staat voor kracht, beweging, ontwikkeling en ambitie. De sfeer binnen de school wordt door ouders, leerlingen en leerkrachten als prettig ervaren. We maken gebruik van moderne leermiddelen, zoals het digibord, computers en tablets.

De school heeft een continurooster met gratis overblijven voor alle kinderen. Opvang na schooltijd is mogelijk. Ook hebben wij een Leerkansenprofiel (LKP): alle groepen krijgen iedere week 6 uur extra onderwijs op het gebied van taal, sport, dans, drama, ICT en techniek. Zo bieden wij onze leerlingen steeds meer kansen. Daarnaast maakt onze school deel uit van 'Samen10+'. Deze scholen werken keihard om kinderen hogere niveaus te laten behalen en hun daarmee nog meer kansen te bieden in het voortgezet onderwijs en daarna.

Onderwijsconcept

Onze visie is: Onderwijs dient betekenisvol te zijn. Onze missie hierbij is: - Leren is een sociale activiteit. - Leren moet plaatsvinden in een zo authentiek mogelijke omgeving. - Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Bijzonderheden

Deelname aan een Zomerschool  in de wijk is mogelijk. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De school heeft een zorgsysteem voor leerlingen die extra hulp of aandacht nodig hebben. De interne begeleiders coördineren deze hulp. Zij bespreken, meerdere keren per jaar, samen met de groepsleerkracht de voortgang van alle leerlingen. Naar aanleiding daarvan wordt onder meer bepaald welke leerlingen extra uitdaging en welke leerlingen extra hulp nodig hebben. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van- en meegenomen in trajecten van kinderen die extra zorg behoeven.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Steeds meer ouders praten thuis met hun kind over school. Dat is de makkelijkste manier van ouderbetrokkenheid. Doet u dat ook? Vraag uw kind iedere dag wat hij of zij op school bij het werken en spelen heeft gedaan en geleerd. Toon belangstelling voor wat uw kind doet. Ouders kunnen iedere dinsdag tot 09.00 uur de koffieochtend bezoeken in het naast de school gelegen buurthuis. Er zijn ook speciale informatiebijeenkomsten en cursussen voor ouders. We hebben een actieve medezeggenschapsraad. Als u dat wilt, kunt u natuurlijk een afspraak maken met de leerkracht van uw kind om in de klas te komen kijken of om met de leerkracht in gesprek te gaan.

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Voorschool: Speelochtend en Samenspel: cursussen voor moeders met hun kind, ter voorbereiding op de Voorschool. Kinderen kunnen van 2,5 jaar tot 4 jaar naar de Peuteropvang. VVE-thuis voor ouders van peuters en kleuters.
Leerkansenprofiel  
Leerkansenprofiel: Alle leerlingen krijgen 6 extra lessen per week: sport, drama, muziek, ICT, dans en Boekenclub.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wilt u meer informatie? U bent van harte welkom bij Nejla, onze collega van de administratie. Zij geeft antwoord op al uw vragen en zij, of de directie, kan u een rondleiding geven.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond
  • 2021 / 2022 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.