Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Ons team staat dagelijks klaar om alle kinderen op De Walvis te onderwijzen. Onze kleuters mogen nog echt kleuter zijn. Spelenderwijs bereiden we ze voor op leren lezen en rekenen. Ons onderwijs wordt vanaf groep 3 afgewisseld met spel, gezamenlijke instructie, zelfstandig werken en begeleiding. Al vanaf de kleutergroepen bieden wij Engels onderwijs. Kinderen die hulp nodig hebben, werken aan de instructietafel. Voor de meer- en hoogbegaafden hebben wij een uitgebreid aanbod. Alle kinderen werken regelmatig zelfstandig aan basis- en uitgebreide taken. In de aula staat een podium waar kinderen optreden of genieten van optredens. De Walvis werkt actief aan haar identiteit. We doen dat eigentijds met alle ruimte voor andersdenkenden. Ook kinderen zonder katholieke of christelijke achtergrond zijn welkom. We beschikken over voor-, tussen- en naschoolse opvang.

Onderwijsconcept

De Walvis wil kinderen vanuit de waarden betrokkenheid, welbevinden en verbondenheid zich zo goed mogelijk laten ontwikkelen. Het opdoen van concrete ervaringen op school via techniek, drama, knutselen en informatie zoeken hoort daar bij. Tijdens de kringgesprekken leren de kinderen hun persoonlijke ervaringen en kennis met anderen te delen.

Bijzonderheden

De Walvis is onderdeel van onderwijsstichting Panta Rhei.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Onze school bewaakt steeds de leerresultaten en het welbevinden bij de kinderen. Via periodieke toetsing houden we de niveaus van kinderen en groepen bij. Binnen onze kwaliteitszorg vallen ook de instructievaardigheden van leraren en de communicatie met ouders. Over verschillende onderwerpen raadplegen we ouders via enquêtes.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We betrekken ouders steeds meer bij het leren van hun kind. Dat begint al bij de kleuters als ze pas op school zitten. De meeste ouders zijn lid van de oudervereniging. De ouderraad regelt in overleg met de school de ouderhulp waaronder de organisatie van feesten en activiteiten. De schoolbibliotheek wordt volledig door ouders onderhouden. Ook kunt u als ouder actief betrokken zijn bij het onderwijs, bijvoorbeeld via de Ateliers. Daar tonen ouders hun bijzondere vaardigheden, zoals fotograferen, kleien en dansen, en begeleiden daarbij groepjes kinderen. Verder heeft onze school een actieve medezeggenschapsraad die meedenkt over vele beleidsonderwerpen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen op onze school. Via de administratie kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. U krijgt dan de gelegenheid onze school tijdens onderwijstijd te zien. Wij vinden het belangrijk dat onze school echt de school is die u zoekt. Nieuwe kinderen mogen altijd komen wennen. Via de school of onze website kunt u een inschrijfformulier ontvangen. Vanzelfsprekend informeren wij u over de mogelijkheden van plaatsing. Wij maken zo snel mogelijk duidelijk of wij het onderwijs kunnen bieden dat voor uw kind gewenst is.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 65 plaatsen
 • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  17

  17

  3

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  16

  16

  5

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  16

  16

  4

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  16

  16

  9

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 21

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.