Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Een fijne, gezellige basisschool in de bosrijke omgeving van de Bloemen- en Vruchtenbuurt. Een school waar kennisontwikkeling, sociale vorming en creativiteit samengaan met zelfstandigheid, talentontwikkeling en begeleiding van ieder kind. We zijn een Vreedzame School en er is een leerlingenraad. Kinderen kunnen overblijven en er zijn verschillende aanbieders van voor- en naschoolse opvang. Ook hebben we een aanbod van allerlei culturele en sportactiviteiten na schooltijd.

Onderwijsconcept

De Zonnebloem zorgt voor een doorgaande ontwikkeling voor de kinderen binnen ons jaarklassensysteem. Hierbij houden we rekening met de persoonlijkheid en achtergrond van elk kind. Alles hangt samen met het verzorgen van onderwijs op maat en het werken aan zelfvertrouwen en vaardigheden. We volgen de voortgang van alle leerlingen en besteden aandacht aan de creatieve, sociale en culturele ontwikkeling.

Bijzonderheden

De school heeft de volgende voorzieningen:

 • Wij zijn een Vreedzame School;
 • Kleuters hebben een eigen afgeschermd schoolplein;
 • Gymzaal en speellokaal zijn in de school aanwezig;
 • We maken gebruik van het sportveld aan de Stokroosstraat;
 • Er zijn aparte ruimtes voor individuele hulp;
 • Wij werken samen met Kindercentrum DAK, naschoolse opvang Lisa DAK, 2Samen en Villa Kakelbont;
 • Wij bieden verschillende naschoolse activiteiten aan op het gebied van cultuur en sport.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Onderwijs op maat betekent voor ons het leveren van zorg op maat. We volgen de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van kennis en op sociaal-emotioneel gebied. Aandachtpunten in de ontwikkeling van kinderen worden snel opgemerkt. De leerkracht en intern begeleider maken dan afspraken om het onderwijs aan te passen en bespreken dit met de ouders. Hierbij kunnen we ook hulp vragen van andere deskundigen. De gemaakte afspraken bespreken we met de betrokken leerkrachten en natuurlijk met de ouders. Wij gebruiken leerlingvolgsysteem Kijk! in de kleutergroepen en het Cito-leerlingvolgsysteem vanaf groep 3.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om goed contact te hebben met ouders. Naast inloopochtenden en -middagen, informatie- en thema-avonden, houden wij onze ouders op de hoogte via : 

 • één applicatie voor informatie (Mijnschoolinfo).
 • ontwikkelgesprekken met ouder, kind en leerkracht.
 • kennismakingsgesprekken met ouders en kinderen.
 • intakegesprekken (na plaatsing) met nieuwe ouders.

Ook hebben wij een actieve ouderraad, medezeggenschapsraad en een stichting De Zonnebloemschool.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. Een afspraak kan zowel telefonisch als per e-mail gemaakt worden. Tijdens dit gesprek beantwoorden wij uw vragen en zullen wij de belangrijkste uitgangspunten van onze school kort toelichten, hierna volgt een rondleiding door de school. Het is fijn als uw zoon en/of dochter ook bij het kennismakingsgesprek aanwezig is.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2019 / 2020 60 plaatsen
 • 2020 / 2021 60 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  15

  0

  20

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  30

  0

  37

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  15

  0

  15

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 60

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2020. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  15

  0

  18

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  15

  15

  0

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  15

  15

  0

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  15

  15

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 15

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. U werkt zelf op onze school
 2. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.