Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Octantschool Zonnestraal is een fijne en vertrouwde plek voor alle kinderen om te spelen, leren en ontwikkelen. De kinderen van onze school komen voor een groot gedeelte uit onze wijk, dus ouders ontmoeten elkaar en vriendjes en vriendinnen spelen na schooltijd samen in de wijk of nemen deel aan het naschoolse aanbod. Ons enthousiaste team van leerkrachten zet zich elke dag in om het beste uit de kinderen te halen. 

Onderwijsconcept

"Het mooiste wat je kunt worden is jezelf" Wij gaan uit van de kansen en mogelijkheden van ieder kind. Wij erkennen en waarderen ieders individuele kwaliteiten en dragen zorg voor passend onderwijs voor de kinderen van onze school. Dat kan zijn door het bieden van extra uitdaging in de klas en buiten de klas door onze hoogbegaafdheidsspecialist, of door extra uitleg wanneer een kind dat nodig heeft. Wij leren onze kinderen welke vaardigheden zij nodig hebben voor de toekomst; nieuwsgierig zijn, samenwerken en ontdekkend leren staan centraal. In 2018 is ons ontdeklab Xperio geopend. Kinderen worden uitgenodigd om met digitale middelen, zoals robots en IPads te ontdekken en onderzoeken. Kansen voor de toekomst in een vertrouwd onderwijsconcept!

Bijzonderheden

Wij zijn een kindcentrum voor de wijk. Kinderen van 0 t/m 12 jaar kunnen van 07.30 uur - 18.30 uur bij ons en onze partners terecht voor goed onderwijs en opvang. Zij leren en ontwikkelen zich in een fijne en vertrouwde omgeving. Al vanaf 2-jarige leeftijd maken de kinderen spelenderwijs kennis met school en doen zij mee met activiteiten bij groep 1. Dat maakt de overstap naar groep 1 een stuk gemakkelijker.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met de toetsen die bij de methoden horen. Ook worden twee keer per jaar Cito-toetsen afgenomen. Zo volgen we de cognitieve ontwikkeling, zowel op korte als op lange termijn. De resultaten staan in het rapport van de kinderen, welke ze twee keer per jaar mee naar huis krijgen.

Tevens volgen we de kinderen op sociaal-emotioneel gebied, door middel van de observatielijsten van Kanvas die aansluiten bij de Kanjertraining. Bij de kleuters gebruiken we hiervoor het leerlingvolgsysteem Kijk!

Door gesprekken met de ouders en kinderen stemmen we ons onderwijs optimaal af.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Samen bereiken we meer! De kinderen ontwikkelen zich op school, thuis en in hun omgeving. Daarom is een goede samenwerking met de ouders voor ons heel belangrijk. Samen kunnen we de goede voorwaarden creeren om het beste uit de kinderen te halen. Onze samenwerking kenmerkt zich door gelijkwaardigheid, betrokkenheid en openheid. 

 

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voor een fijne schooltijd is een prettige sfeer op school net zo belangrijk als de
kwaliteit van het onderwijs. Wij snappen daarom goed dat u de sfeer op onze school zelf wilt ervaren. Wij nodigen u van harte uit voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding, zodat u een goed beeld krijgt of Octantschool Zonnestraal past bij u en uw kind. 


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.