Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Wij geloven dat ons onderwijs voor onze leerlingen de schakel is naar een succesvolle toekomst. Daarbij doen wij er samen met ouders alles aan om de kinderen maatschappelijk te laten ‘slagen’.
Slagen betekent voor ons dat leerlingen een waardevolle plek in de maatschappij vinden, die past bij hun ambities en vermogens.
Wij leggen de basis en maken het verschil.

Onderwijsconcept

HOE werken wij?

De basis leggen

Om kinderen een waardevolle plek in de maatschappij te laten vinden, gaan wij ervoor om onze leerlingen een stevige basis van kennis en vaardigheden te geven:

Gedurende hun schoolloopbaan op de dr. Willem Drees ontwikkelen onze leerlingen zich maximaal, altijd passend bij hun mogelijkheden, kwaliteiten en krachten. De kerndoelen uit het basisonderwijs vormen daarbij onze leidraad.

Om bij te dragen aan een succesvolle toekomst van onze leerlingen, geven wij hen, naast dit uitstekende basisonderwijs, de bagage mee die maatschappelijk het verschil maakt:

Wij werken aan persoonlijk leiderschap.

Dat wil zeggen dat wij onze leerlingen leren om eigenaar te worden over hun persoonlijke ontwikkeling. Dit doen wij door hun geloof in eigen kunnen, hun samenwerkingsvaardigheden, hun veerkracht  en hun weerbaarheid te versterken. 

 

WAT doen wij als school?

In de basis zorgen wij voor een veilige, gezellige school waar kinderen en ouders met plezier naar toe komen om te leren.

In onze groepen krijgt iedere leerling leerstof aangeboden die past bij zijn of haar ontwikkelniveau en zoveel mogelijk past bij zijn of haar capaciteiten, ambities, manieren van leren, interesses en talenten. Op deze manier blijven kinderen enthousiast leren.

Om de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen te begeleiden, gebruiken wij school-breed een aanpak voor persoonlijk leiderschap: leren om stapsgewijs regie te nemen over de eigen ontwikkeling en elkaar daarbij te helpen, daarbij samen te werken en om met respect voor verschil te communiceren.

SCOOL/COOL is ons naschoolse ontwikkel-aanbod.

Voor ouders hebben wij passende communicatiemiddelen- en momenten en een breed aanbod aan cursussen, bijeenkomsten en activiteiten.

Bijzonderheden

 • Kleine groepen (14 tot 26 kinderen);
 • Vakleerkrachten gym voor groep 1 t/m groep 8;
 • Extra aandacht voor de Nederlandse taal in elke groep;
 • Extra taalgroepen (schakelklassen) in groep 2 en groep 4;
 • Gratis sport en culturele activiteiten na schooltijd;
 • Gratis overblijf (niet verplicht);
 • Intensieve samenwerking met peuterleerplek Robbedoes.
 • Voor- en naschoolse opvang door Stichting DAK.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

We werken aan de kwaliteit door iedere twee jaar een onderzoek naar de tevredenheid te doen bij ouders, kinderen en leraren. Regelmatig bespreken we onze aanpak. Als het nodig is, passen we het schoolbeleid aan.

Wij hebben een goed leerlingvolgsysteem. Hierin staan de resultaten van de kinderen en de groep. Regelmatig bespreken we de leerlingen en groepen en passen we onze lessen aan.

Voor leerlingen en/of ouders die dat nodig hebben, zorgen wij voor de juiste ondersteuning binnen of buiten de school. 

Onze leerlingenzorg is van een hoog niveau. Want alleen als kinderen en hun omgeving de juiste zorg krijgen, kunnen onze leerlingen onbezorgd leren. Daarom werken wij, behalve met ouders en leerlingen, nauw samen met welzijnsorganisaties en zorginstellingen in de wijk en daarbuiten.

In onze school is een vaste maatschappelijk werker actief.  


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders en leerkrachten proberen samen voor een goede ontwikkeling van kinderen te zorgen. Een goede communicatie tussen ouders en school is daarbij zeer belangrijk.

Wij praten graag met ouders over wat hun kind en ons onderwijs nodig heeft. Door een grote ouderbetrokkenheid ontwikkelen de kinderen zich beter.

De relatie tussen ouders en school versterken we door hier vanaf de peutertijd al veel aandacht aan te besteden via ouderbijeenkomsten, creatieve activiteiten, inloopuren, hulpouders, ouderavonden en oudercursussen. Voor onze schoolinformatie gebruiken we een ouderapp. Via deze app kunnen ouders alle informatie snel terugvinden op hun telefoon.

Ouders zijn bij ons altijd welkom voor een luisterend oor of hulp bij activiteiten. Waar nodig is, verzorgen we ook de contacten met hulpverlening. 

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Wij vormen samen met peuterleerplek Robbedoes een voorschool. Een voorschool is een samenwerking tussen een peuterleerplek (2,5-4 jaar) en de kleutergroepen (4-6 jaar) van de basisschool. Zij werken samen aan een educatief programma. Deze samenwerking wordt ook wel de VVE genoemd, dit staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Wij stimuleren de ontwikkeling van peuters en kleuters op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden. Spelend leren staat hierbij centraal.
Verlengde schooldag  
Naschools aanbod Onze school vindt het belangrijk om alle leerlingen de kans te geven om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dit doen wij door gratis naschoolse activiteiten. Voor alle groepen zorgen wij daarom na schooltijd, in samenwerking met partners in de wijk, voor een groot aanbod aan (creatieve, maatschappelijke, muzikale, culturele en sportieve) activiteiten, waardoor kinderen ook in hun vrije tijd uitgedaagd worden om te leren en zich verder te ontwikkelen. We maken hiervoor gebruik van de sportvelden, ruimtes en gymzalen in, achter en rondom onze school. De activiteiten duren ongeveer 10 weken en tijdens de laatste les worden de ouders/ verzorgers vaak uitgenodigd om te komen kijken. De cursussen vinden op of vlak bij school plaats. De lessen worden door vakdocenten gegeven. Schoolport Club Onderwijs & Omgeving Laak (SCOOL) is een schoolsport-vereniging in stadsdeel Laak. Cultuur Onderwijs & Omgeving Laak (COOL) is een cultuurclub in stadsdeel Laak. SCOOL & COOL is een samenwerkingsverband van 8 scholen en een groot aantal sportaanbieders en -verenigingen.
Schakelklas  
Omdat onze leerlingen vaak een meertalige achtergrond hebben, besteden wij daarnaast extra tijd en aandacht aan taal. Dit doen we door 'Zien is Snappen', een manier van werken die extra aandacht geeft aan anderstaligheid. Onze school heeft daarnaast een ruime ervaring met schakelklassen. Deze klassen hebben als doel de taalachterstand bij kinderen te verminderen. Daardoor kunnen zij beter presteren op school. Elk schooljaar hebben wij één of meerdere schakelklassen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Komt u gerust langs bij ons op school. Wij beschikken over:
 

 • Een prachtig, modern, ruim en licht schoolgebouw;
 • Een grote gymzaal;
 • Een speellokaal voor de allerkleinsten;
 • Ruime speelpleinen;
 • Een groene speelplaats;
 • Sportvelden;
 • Een professioneel en bevlogen team van leerkrachten en leerkrachtondersteuners;
 • Uitstekende hulp en samenwerking met zorgverleners voor kinderen en ouders die daar behoefte aan hebben.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond
 • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.