Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Onze school doet meer dan opleiden alleen. We kiezen ervoor om op een inspirerende manier de kinderen te begeleiden en uit te dagen. We vinden het belangrijk dat er een goed evenwicht is tussen kennis, persoonlijke ontwikkeling en praktische vaardigheden. Een school moet een veilige omgeving zijn, waar je mag zijn wie je bent. Ook hebben wij een opdracht als school: we geven de kinderen de basis die zij nodig hebben om als volwassenen te kunnen gaan werken. Wij zijn een protestants-christelijke school die uitgaat van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). De basis van SCOH is de Bijbel als het Woord van God. In het onderwijs willen we allemaal het beste voor onze kinderen. Voor ons is het dan vanzelfsprekend dat ze naast inzicht en feitenkennis ook levenswijsheid meekrijgen. Op een manier dat ze zich nu en later in de wereld kunnen redden, maar ook nog iets voor anderen kunnen betekenen. Tussen kinderen bestaan verschillen in de manier waarop ze leren. Dat betekent dat wij ons onderwijs moeten aanpassen aan deze verschillen en dat we dit op een uitdagende manier doen.

Onderwijsconcept

De zelfstandigheid en betrokkenheid leren de kinderen door zelfstandig werken, samenwerken en omgaan met verantwoordelijkheid. Ons onderwijs is gericht op een brede ontwikkeling. Hierbij is de sociale omgeving van grote betekenis. Wij zijn van mening dat onderwijs zin heeft als het voor het kind zinvol is en betekenis heeft.

Bijzonderheden

Sinds augustus 2016 zijn we gehuisvest in ons nieuwe schoolgebouw aan de Luxemburgstraat, met: 

 • Voor-, tussen- en naschoolse opvang en verschillende naschoolse activiteiten;
 • Peuterschool W.E. den Hertog;
 • Eigen gymzaal en vakleerkracht gym;
 • Culturele activiteiten in samenwerking met culturele instanties.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Op onze school werken we aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Als het nodig is, vervangen we onze methodes. We werken met personeel dat zich blijft professionaliseren. Nieuwe ontwikkelingen volgen we goed en we laten ons begeleiden door deskundigen. De resultaten van de leerlingen worden gevolgd met methodegebonden toetsen en ons leerlingvolgsysteem. De leerkrachten, intern begeleider en directie bespreken de resultaten van de toetsen op leerling-, groeps- en schoolniveau. Als het nodig is, passen we ons onderwijs aan.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Onze visie op ouderbetrokkenheid is:

Op de Ds. W.E. den Hertogschool (8.00 uur tot 18.00 uur):
* staat het kind centraal (2 1/2 - 12 jaar)
* ontwikkelt het kind zich in een veilige omgeving (ouder, school en omgeving)
* dragen ouders, omgeving en school de gezamenlijke verantwoordelijkheid
* werken ouders, school en omgeving samen aan de optimale ontwikkeling van het kind.

We zijn een brede buurtschool door samenwerking met externe partners, zoals peuterschool W.E. den Hertog, 2Samen, CJG en VÓÓR Welzijn.

De ouders zijn op vele manieren actief op onze school. Zij hebben een belangrijke rol in de medezeggenschaps- en ouderraad. Ouders helpen veel bij activiteiten onder en buiten schooltijd.

 

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Ouders kunnen een afspraak maken voor een informatief gesprek waarin wij graag alle aspecten van ons onderwijs toelichten. 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2019 / 2020 30 plaatsen
 • 2020 / 2021 40 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  8

  0

  9

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  14

  0

  14

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  8

  0

  9

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 30

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 0

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk peuteropvang W.E. den Hertog.
 3. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk 2552, 2551 en 2553