Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Duinoordschool is een bijzondere school met een protestants-christelijke basis. Vanuit deze overtuiging willen wij de kinderen bijbrengen dat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan een plezierige sfeer in de groep. Dit doen we met vertrouwen en aanmoediging van de leerkrachten. Wij werken aan een open sfeer, waarin de kinderen zich veilig en geborgen voelen. Naast het onderwijzen van kennis, begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling naar volwassenheid. We leren ze steeds meer verantwoordelijkheid te nemen.

Onderwijsconcept

Het onderwijs op de Duinoordschool werkt met het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat alle leerlingen van een jaargroep dezelfde leerstof aangeboden krijgen. Hier binnen is wel ruimte voor het eigen tempo van het kind, verrijking en extra uitleg. De leerkracht biedt de stof zo aan dat het past bij wat ieder kind aankan.

Bijzonderheden

Het onderwijs op de Duinoordschool werkt met het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat alle leerlingen van een jaargroep dezelfde leerstof aangeboden krijgen. Hierbinnen is wel ruimte voor het eigen tempo van het kind, verrijking en extra uitleg. De leerkracht biedt de stof zo aan, dat het past bij wat ieder kind aankan.

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Jaarlijks meten we de kwaliteit van ons onderwijs onder ouders, leerkrachten en leerlingen. Zo kunnen we voor de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs meer aandacht geven.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De ouders van de leerlingen van de Duinoordschool zijn lid van ‘De Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Duinoordschool’. De leden van de vereniging kiezen het bestuur dat bestaat uit ouders van leerlingen van de school. Ook zitten er ouders in de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Natuurlijk helpen ouders dagelijks als leesouder of rijouder bij uitjes. Elke klas heeft een klassenouder die zaken voor de klas en voor de ouders van leerlingen uit de klas regelt.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. De Duinoordschool biedt na school Franse - en Spaanse les, schaken en robotica aan. Ook is er mogelijkheid voor het volgen van blokfluitles.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Op onze website vindt u de data van open dagen. De directeur ontvangt u dan voor vragen en een rondleiding. Voor aanmeldingen van nieuwe leerlingen kunt u terecht bij onze administratie, tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Voor aanmeldingen van leerlingen voor de groepen 2 t/m 8 kunt u zich eveneens wenden tot de administratie.
Kinderen die al een broer of zus op school hebben, hebben voorrang bij plaatsing. Hetzelfde geldt voor kinderen uit de wijk.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 30 plaatsen
 • 2019 / 2020 30 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  6

  6

  3

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  8

  8

  8

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  8

  8

  11

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  8

  8

  8

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 30

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  6

  0

  5

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  16

  0

  24

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  8

  7

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 23

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk de wijken Statenkwartier, Geuzenkwartier en Van Stolkpark
 3. U werkt zelf op onze school