Spring naar inhoud

Eerste Nederlandse Montessorischool

Schoolprofiel

De Eerste Nederlandse Montessori School (ENMS) heeft als motto 'Leer mij het zelf te doen'. We werken vanuit de opvoedingsmethode van dr. Maria Montessori. De kenmerken van het montessorionderwijs zijn de basis voor het dagelijks werken met elkaar in de school. Denk aan vrijheid van werktempo, werkkeuze, werkcyclus en werkduur. We werken met heterogene groepen. Dit betekent dat kinderen van verschillende leerjaren in één groep zitten. De lokalen van alle groepen zijn ruim. De voorbereide leer- en werkomgeving is zo georganiseerd, dat de kinderen in vrijheid hun werk kunnen kiezen en uitvoeren. De ENMS ligt aan de rand van de duinen in de Vogelwijk.

Onderwijsconcept

Het team van de ENMS zet zich samen met de ouders in om voor de kinderen een veilige omgeving te maken. We doen dit vanuit geborgenheid en vertrouwen. Samen proberen wij deze kinderen zo te begeleiden dat zij zich met plezier zo goed mogelijk ontwikkelen op creatief, motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Ons uitgangspunt is dat ieder kind uniek is. Ieder kind volgt in zijn ontwikkeling zijn eigen weg en tempo dat past bij zijn vaardigheden.

Bijzonderheden

De ENMS is onderdeel van de Stichting Het Rijnlands Lyceum. Onder deze stichting vallen ook de Internationale School en de Europese School in Den Haag en scholen voor voortgezet onderwijs in Wassenaar, Oegstgeest en Sassenheim. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De inhoud en kwaliteit van ons onderwijsaanbod staat altijd centraal. We hanteren een goed werkend kwaliteitssysteem, waardoor de opbrengst van het onderwijs meetbaar is. Er wordt onder meer gewerkt met Cito- en methodegebonden toetsen. Zo meten we vanaf groep 1 tot en met groep 8 de ontwikkeling van de kinderen en het bereiken van de (kern)doelen.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Veel ouders helpen mee binnen de school, bijvoorbeeld als leesouder, hulpouder, schooltuinouder of mediatheekouder. Daarnaast zijn er veel ouders actief binnen de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Tijdens onze informatieochtenden laten wij u zien wat montessorionderwijs bij ons inhoudt. 

U krijgt onder andere informatie van een leidster en een rondleiding van kinderen uit de bovenbouw. De data voor de informatieochtenden vindt u op onze website.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 40 plaatsen
 • 2019 / 2020 40 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  10

  10

  15

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  10

  10

  8

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  10

  10

  19

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  10

  10

  11

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 40

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  10

  0

  9

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  10

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  10

  20

  0

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  10

  10

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 10

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. U werkt zelf op onze school
 2. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk 2Uilen