Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Erasmusschool is een moderne school die openstaat voor iedereen. De school zorgt ervoor dat de kinderen zich in een rustige en veilige omgeving zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. De leerlingen worden zich bewust van hun talenten door een breed scala aan activiteiten en lessen. Ook leren de leerlingen een eigen plaats in de samenleving in te nemen en een aandeel te hebben in de maatschappij. Het belangrijkste doel van de school is dat de leerlingen op een optimaal niveau verder kunnen in het voortgezet onderwijs en dat hun verantwoordelijkheid, autonomie en probleemoplossend vermogen sterk is ontwikkeld. 

Onderwijsconcept

De Erasmusschool wil dat ieder kind de kennis en vaardigheden krijgt die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch mens te worden in een multiculturele samenleving. Dat gaat het beste in een omgeving waar de kinderen zich thuis voelen. In de brede buurtschool krijgen de leerlingen kunst, techniek, sport, muziek, engels en koken vanaf jonge leeeftijd aangeboden. Hierdoor ontwikkeld een leerling op de Erasmusschool zich op vele manieren. Dit gebeurt in een goede sfeer. De onderwijspakketten helpen de leerlingen bij het leerproces en de school bij het halen van de verplichte doelen en bij het optimaliseren van de leeropbrengst. Meer dan 1/3 van de leerlingen heeft een HAVO/VWO advies behaald in 2016. In 2016 en 2017 heeft de school samen in de BBS de Esamp University geopend. De beste leerlingen van de school krijgen op de universiteit een wetenschappelijk georienteerd programaa aangeboden op de zaterdagochtend. 

Bijzonderheden

De Erasmusschool is een Openbare Basisschool. Dit betekent dat de school openstaat voor alle geloofsovertuigingen en alle nationaliteiten. De Erasmusschool vormt samen met de Petrus Dondersschool een Brede Buurtschool (BBS). Het zijn twee zelfstandige scholen, maar ze zoeken de samenwerking op de terreinen van buitenschoolse opvang, sport, cultuur en welzijn. Dit doet de school met alle partners van de BBS.
De Erasmusschool is trots op zijn leerlingen, ouders en team, omdat zij allemaal goed samenwerken om er een gezellige en goed presterende school van te maken.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De Erasmusschool heeft een goed inspectie rapport. De inspectie van het onderwijs heeft na een grondige controle geconstateerd dat de Erasmusschool in de afgelopen jaren de kwaliteit sterk heeft verbeterd. Dit resulteert in een goed inspectie rapport in 2016.

Aan de hand van een sterkte-zwakteanalyse, onze visie op onderwijs en de resultaten van ons leerlingvolgsysteem, hebben we ons doelen gesteld voor de komende jaren. Om deze doelen te bereiken, hebben we een strategisch meerjarenbeleidsplan opgesteld. In dit meerjarenbeleidsplan zijn strategische (eind)doelen en tactische (tussen)doelen per leerjaar geformuleerd. Ieder jaar evalueren we de resultaten. Dan kunnen we concrete doelen stellen voor het volgend schooljaar. Zo gaat het proces van kwaliteitszorg altijd door.

Een belangrijk item op de Erasmuschool is kwaliteit en veiligheid. de Erasmusschool geeft kwalitatieve hoogstande begeleiding en lessen aan de leerlingen en tevens zorgt het voor een fysieke en sociaal emotionele veilige leeromgeving. De Erasmusschool is ervan overtuigd dat een veilige omgeving voor de kinderen onmisbaar is voor een goede ontwikkeling. De Erasmusschool heeft een antipest aanpak en tolereert geen pestgedrag op school. Door deze effectieve aanpak en de sociale houding van onze leerlingen en ouders zorgen wij samen voor een veilige leeromgeving. 

 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen ouders en school vinden we heel belangrijk. Wij informeren ouders over belangrijke gebeurtenissen op school. Wij vinden het prettig als ouders ons ook vertellen over zaken die voor ons goed zijn om te weten. Bij het organiseren van verschillende activiteiten hebben we de hulp van ouders hard nodig. We informeren ouders via onze schoolgids, nieuwsbrief, website, ouderavonden en rapportage. Ouders zijn actief in de medezeggenschapsraad en de ouderraad van onze school. We vinden deze inbreng heel belangrijk.

De Erasmuschool heeft tot doel om in de komende jaren een sterkere ouderbetrokkenheid tot stand te brengen als het gaat om samen de leerlingen stimuleren en kennis bijbrengen. De Erasmusschool zal de ouders meer gaan betrekken bij de ontikkeling van de leerlingen waardoor de leerresultaten verder zullen verbeteren.

 

Nog meer op onze school

Zomerschool  
twee weken lang wordt in de zomer aan leuke en leerzame projecten gewerkt op onze zomerschool. de zomerschool is in 2014 van start gegaan en met groot succes. 2014: 50 deelnemers 2015: 75 leerlingen 2016: 90 leerlingen 2017: 100 201: 120
Weekendschool  
Op de zaterdagschool krijgen de 10 beste leerlingen van de Erasmusschool les aan de Escamp University. De leerlingen krijgen een "wetenschappelijk georiënteerd programma aan geboden. De leerlingen worden uitgedaagd met extra stimulerende lesstof, bezoeken aan universiteiten in de regio en gastlessen.
Verlengde schooldag  
Sport , sport en nog eens sport. Er worden in de middagen trainingen gegeven in voetbal, basketbal, korfbal en handbal. de leerlingen vinden het geweldig !
Leerkansenprofiel  
Binnen het LKP geven wij een variëteit aan lessen aan alle leerlingen: Kunst/Techniek/Sport/Muziek/Dans/Theater/Koken. Hierdoor doet de Erasmusschool veel aan talentontwikkeling ook buiten het reguliere programma. Hierdoor zijn onze schooldagen iets langer maar ook erg leuk !
Brede buurtschool PO  
In de BBS zijn er vele activiteiten voor de jeugd maar ook voor ouders en wijkbewoners. Dit maakt de Erasmusschool een aantrekkelijke school om te bezoeken.
Zonder leerlingplafond  
De school raakt vol. U dient zich vroegtijdig in te schrijven om te voorkomen dat er géén plek meer is.
Erasmusschool : Kwalitiet en veiligheid !

Naast een goed en gedegen taal, reken, lees programma biedt de Erasmusschool ook leuke projecten en uitjes voor de leerlingen. De groepen 5 en 6 gaan naar het zwembad. Alle groepen bezoeken musea en dierentuinen. Onze beste leerlingen bezoeken universiteiten van Nederland. Kortom de school heeft ook voor verschillen en levert maatwerk als het gaat om de begeleiding van de leerlingen. Door goed naar de leerlingen te kijken en naar hen te luisteren is de Erasmusschool in staat de leerlingen optimaal te begeleiden en optimale resultatene te halen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Ouders kunnen telefonisch een afspraak maken om hun kind te laten inschrijven. Bij voorkeur op maandag, dinsdag of donderdagochtend. Zij krijgen dan de nodige informatie en indien gewenst een rondleiding door de school. Wij nodigen u uit om onze website te bezoeken en uzelf te overtuigen van het feit dat de Erasmusschool een goede keuze is.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
 • 2019 / 2020 52 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  13

  0

  15

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  26

  0

  23

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  13

  15

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 37

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk het Klimhof (jongleren)
 3. U werkt zelf op onze school