Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Galvani is een openbare basisschool waar we elkaar respecteren, samenwerken en klaar staan voor elkaar. De school heeft een rijke geschiedenis en biedt een divers onderwijsaanbod. Galvanize betekent vertaald vanuit het Engels inspireren, prikkelen en stimuleren. En dat is wat wij ook graag bij kinderen bereiken. Dat zij gestimuleerd worden door elkaar, geïnspireerd raken door ons onderwijs en dat zij geprikkeld worden door wat ze beleven op school.

De school is toe aan uitbreiding en een grote renovatie. Ook gedurende schooljaar 2020-2021 zijn we daarom tijdelijk gehuisvest op de Stokroosstraat 185, in Den Haag.

Op de Galvani zijn vijf kleutergroepen en vanaf groep 3 zijn er per leerjaar telkens twee parallelgroepen. We werken vanaf groep 3 met vaste jaarklassen. Er staat een sterke organisatie voor de leerlingenzorg. Samen met onze betrokken ouders maken we werk van de talentontwikkeling van alle leerlingen. Ook het IPC-curriculum draagt enorm bij aan een actieve, verantwoordelijke en betrokken ontwikkeling.

Muziek, techniek, kunst en cultuur bieden we aan onder begeleiding van vak-docenten. Jaarlijks stellen we met de Werkgroep Cultuur en Natuur een breed pakket samen, bestaande uit museumbezoek, voorstellingen, workshops muziek, drama en dans.

Voor meer informatie over de school raden wij u aan de website van de school te bekijken. 

OBS Galvani bestaat al 100 jaar en tekent graag voor de volgende 100 jaar!

 

Onderwijsconcept

Betrokkenheid, veiligheid, aandacht en zorg voor elkaar, kenmerken onze school. We bespreken gezamenlijk wat een kind of groep nodig heeft. Samen leren (leven) is een belangrijke opdracht van de school. We volgen kinderen goed op alle ontwikkelingsgebieden. Kleuteronderwijs is thematisch afgestemd op de wereld rondom het kind. We leren de kinderen zelf verantwoordelijkheid te nemen. We stimuleren initiatief nemen en samenwerken. De behoefte aan zelfstandigheid groeit. De weekplanning helpt kinderen daarbij. We betrekken de kinderen bij het eigen leerproces door zelf de leerdoelen te leren formuleren en evalueren.

Bijzonderheden

De school heeft straks een eigen gymzaal, een echt groen speelplein, een sportplein en een plein voor het jonge kind. In het gebouw zit ook peuteropvang Priegeltje, voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De naschoolse en tussenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door NSO Galvani. Ook vakantieopvang is mogelijk.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

We volgen de ontwikkeling van kinderen met verschillende instrumenten. In de kleutergroepen is dat het observatie-instrument Mijnkleutergroep. Vanaf groep 2 toetsen we met behulp van Cito-LOVS. De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we met SCOL. De toetsen leveren een individueel overzicht, een groepsoverzicht en een schooloverzicht, alle resultaten refererend aan het landelijk gemiddelde. Naast het meten van de kwaliteit van ons onderwijs, meten we ook om de twee jaren de tevredenheid van ouders, van de medewerkers en de leerlingen. De resultaten worden verantwoord naar ouders, MR en bestuur.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Naast de algemene informatieavonden en de oudergesprekken juist ook aan het begin van een nieuw schooljaar, houden we de ouders op de hoogte via MIJN Schoolinfo. Met behulp van dit digitale instrument communiceren we de wekelijkse nieuwsbrieven, schoolgids, schoolplan en jaarkalender. Er is een zeer betrokken MR bestaande uit vier ouders en vier collega’s. De OVG ondersteunt het team bij activiteiten variërend van infoavond tot paasontbijt en het zomerfeest. Op eigen initiatief organiseert de OVG ook gezellige informele momenten als het Kamp Stoer en de klassenavonden. Heel bijzonder en gewaardeerd, door ouder, kind en team. De werkgroep Cultuur en Natuur organiseert met de collega’s de schooltuinen en de kunstzinnige vorming, waaronder elk jaar een bijzonder schoolproject.Daarnaast is er in elke groep een klassenouder voor allerlei hand- en spandiensten.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Op de website van de school staan de data van de kennismakingsochtenden. Tijdens de ochtenden krijgt u informatie over de school via een presentatie gegeven door de directeur. Daarna krijgt u een rondleiding door de school van kinderen uit groep 8. 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2019 / 2020 60 plaatsen
 • 2020 / 2021 60 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  15

  0

  13

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  30

  0

  20

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  15

  0

  14

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 60

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2020. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  15

  0

  13

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  15

  15

  0

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  15

  15

  0

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  15

  15

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 15

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Priegeltje (minimaal half jaar)
 3. U werkt zelf op onze school

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.