Spring naar inhoud

Basisschool Grote Beer

Schoolprofiel

Ons motto: ‘Kijk eens, wat ik kan.’ Dit motto werkten we uit in onze missie met twee 'hoofdtakken': opbrengsten (leerprestaties) en welzijn. De ingrediënten hiervoor:
 

 • Een brede buurtschool;
 • Een goed leerlingzorgsysteem (extra aandacht voor leerlingen);
 • Een prettige en open sfeer;
 • Focus op leerprestaties.
   

Het Grote Beerteam is sterk betrokken bij de ontwikkeling (leerprestaties en welzijn) van elk kind en biedt extra zorg aan leerlingen. Ook zijn we een Vreedzame School, met structureel aandacht voor sociale en emotionele vorming. We gebruiken thema's en vieringen in ons onderwijs. Grote Beer heeft een sfeervol modern gebouw. Er is een grote betrokkenheid van ouders en veel aandacht voor ICT. Grote Beer werkt met het Leerkansenprofiel. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krijgen per week zes uur extra les van vakdocenten.

Onderwijsconcept

Elk kind is uniek! Dat is de basis. In ons onderwijs houden wij dus sterk rekening met verschillen tussen kinderen. Resultaten zijn voor leerlingen, ouders en voor het team belangrijk. Vandaar ons motto: ‘Kijk eens, wat ik kan!’ Daarnaast plantte Grote Beer als brede buurtschool haar wortels stevig in Moerwijk. We bieden onze leerlingen meer kansen met allerlei projecten, waaronder de Voorschool, het Leerkansenprofiel, De Leerberen en Ouderparticipatie.

Bijzonderheden

Grote Beer werkt met een continurooster. Alle leerlingen lunchen op school samen met de eigen leerkracht. Van 07.30 - 08.30 uur is er opvang vóór schooltijd van 2Samen. De naschoolse opvang is van 2Samen en DAK. Grote Beer is schitterend gelegen aan het Overvoordepark.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

We werken structureel aan verbeteringen van ons onderwijs en onze organisatie. Een goede school is steeds in ontwikkeling. Regelmatig vragen wij ons af: 'Doen we de dingen goed en doen we goede dingen?' Daarbij is de mening van ouders, leerlingen en teamleden belangrijk. Voor onze kwaliteitszorg maken we onder andere gebruik van ‘Werken met kwaliteitskaarten’.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Grote Beer vindt ouderparticipatie heel belangrijk. We betrekken ouders bij ons onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn 'startgesprekken', oudereducatie, klassenouders, huisbezoeken, themafeesten, een actieve medezeggenschapsraad enzovoort. Er is een aparte coördinator ‘ouderbetrokkenheid’. Zij leidt - vanuit het ouderbeleidsplan - onder andere de oudereducatie-groepen. Onder ouderbetrokkenheid verstaan wij ook dat ouders (samen met de leerkracht) meewerken om de prestaties van kinderen te verhogen. Ook thuis!

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Samen met de peuteropvang met VE 'Kleine Beer' (Jongleren-Mooi) vormen we een actieve Voorschool in hetzelfde gebouw. Er is een doorgaande lijn (Kaleidoscoop) van 2 1/2 jaar (peuters) tot 6 jaar (kleuters). De zorgcoördinator komt met regelmaat bij de peuters. Er is structureel overleg tussen Grote en Kleine Beer. We lopen gewoon bij elkaar binnen....
Verlengde schooldag  
Leerlingen van de groepen 3 en 4 kiezen naschoolse activiteiten (14.30u. tot 16.00u.).
Schakelklas  
Grote Beer kent een groepjesvariant 'Schakelklas' in de groepen 3. Op Grote Beer noemen we dat het Taallab. Leerlingen met een grote woordenschat-achterstand helpen we o.a. in dit Taallab om hun woordenschat snel uit te breiden.
Leerkansenprofiel  
Vanaf groep 5 nemen leerlingen met veel plezier deel aan ons LKP. Leerlingen gaan 6 uur per week extra naar school. In deze 6 uur krijgen leerlingen extra kansen: ICT, koken, techniek, muziek, sport, atelier etc. Het past perfect bij ons motto: 'Kijk eens, wat ik kan...'
Brede buurtschool PO  
Samen met onze stakeholders Jongleren-Mooi (peuteropvang met VE) en 2Samen (buitenschoolse opvang) geven we inhoud aan onze maatschappelijke opdracht. Onze aanbouw is een multifunctionele accommodatie (MFA), alwaar allerlei prachtige initiatieven en activiteiten plaatsvinden (gericht op Moerwijk).
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Een keer per maand zijn er kennismakingsgesprekken met geïnteresseerde ouders. We vertellen meer over onze school, werkwijzen en onze visie op goed onderwijs. Ouders krijgen een rondleiding en er is natuurlijk gelegenheid tot het stellen van vragen. De data staan op onze website.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2020 / 2021 64 plaatsen
 • 2021 / 2022 64 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  16

  16

  8

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  16

  16

  17

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  16

  16

  13

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  16

  16

  12

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 50

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2021. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2021 / 2022

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  20 dec '21 t/m 14 jan '22

  16

  nog niet bekend

  nog niet bekend

 • Periode 2

  21 mrt t/m 1 apr '22

  16

  nog niet bekend

  nog niet bekend

 • Periode 3

  Samenvoeging met periode 4

  16

  nog niet bekend

  nog niet bekend

 • Periode 4

  12 t/m 30 sept '22

  16

  nog niet bekend

  nog niet bekend

*Aanmeldperiode 3 en 4 worden dit aanmeldjaar samengevoegd i.v.m. de vroege zomervakantie.

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2021/2022 0

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2022/2023 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Jong Leren