Spring naar inhoud

Haagsche Schoolvereeniging (Nederlandse Afdeling)

Schoolprofiel

De basisschool Haagsche Schoolvereeniging is een internationale basisschool en heeft twee afdelingen: een Nederlandse en een internationale afdeling. De beide afdelingen werken samen waar dat kan. Zo heeft de internationale afdeling een meerwaarde voor het onderwijs op de Nederlandse afdeling. Voor een aantal vakken hebben we vakleerkrachten (gymnastiek, muziek, handvaardigheid) die les geven aan gemengde groepen in het Nederlands en/of in het Engels. Sinds schooljaar 2014-2015 is er gestart met tweetalig basisonderwijs in groep 1 (Nederlands en Engels). Dit wordt jaarlijks uitgebreid met een volgende groep. Het uiteindelijke doel is om in groep 8, als de kinderen de basisschool verlaten, 50% van de lessen in het Nederlands en 50% van de lessen in het Engels te geven. Voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en biologie) en de creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid, muziek, drama) werken we volgens het International Primary Curriculum. De kinderen zijn verdeeld over negen groepen: drie kleutergroepen (2 instroomgroepen en 1 groep 2) en de groepen 3 t/m 8. Door het toelatingsbeleid wonen de leerlingen van de Nederlandse afdeling allemaal in de buurt van de school.

Onderwijsconcept

Voor het onderwijs op de Nederlandse en de internationale afdeling gebruiken we voor rekenen, taal, lezen en schrijven moderne methoden. We bieden de leerstof centraal aan. Hierbij houden we rekening met wat ieder kind aan kan. Naast de kernvakken bieden we het zaakvakkenonderwijs aan in de vorm van het International Primairy Curriculum, IPC. Dit is thematisch onderwijs gestoeld op de 7 intelligenties van Gardner. Hierbij wordt intensief samengewerkt tussen de Nederlandse en de Internationale afdelingen.

Bijzonderheden

De gouden regels van de school zijn:
 

 • We respecteren elkaar zoals we zijn;
 • We doen anderen geen verdriet;
 • We zijn vriendelijk, hulpvaardig en luisteren naar elkaar.

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van het onderwijs wordt systematisch getoetst. Daarnaast vormen de inspectierapporten een belangrijke bron van informatie. Bij onze eigen toetsing gaan we uit van een leerprogramma van hoge kwaliteit in beide afdelingen, kindgericht en kindvriendelijk werken (het stimuleren van zelfstandigheid) en we bevorderen leren waarbij structuur, creativiteit en plezier een rol spelen. Kortom, passend onderwijs, waarbij we rekening houden met wat een leerling kan en nodig heeft.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Er is een actieve OuderActiviteitenCommissie, bestaande uit Nederlandse en Internationale ouders. De Medezeggenschapraad bestaat ook uit vertegenwoordigers van de Nederlandse en Internationale ouders. Iedere groep heeft een klassenouder, bij excursies, kampen en feesten zijn veel ouders actief betrokken en ouders helpen in de klas bij bijzondere gebeurtenissen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Gedurende het schooljaar worden er voorlichtingsavonden georganiseerd. Op de website vindt u nadere informatie en de juiste data.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 24 plaatsen
 • 2019 / 2020 25 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  4

  4

  11

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  7

  7

  14

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  7

  7

  15

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  6

  6

  15

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 24

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  6

  0

  10

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  13

  0

  32

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  6

  6

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 19

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. U werkt zelf op onze school