Spring naar inhoud

Helen Parkhurst - Baambruggestraat

Schoolprofiel

Wij zijn het openbare Dalton Kindcentrum Helen Parkhurst voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In ons nieuwe gebouw (per oktober 2019) zijn drie organisaties gevestigd: Kinderopvang Triodus, Peuterleerplek Jongleren en basisschool de Helen Parkhurst. In ons gebouw is daltononderwijs het uitgangspunt. Veel ouders van onze leerlingen hebben specifiek gekozen voor daltononderwijs. In grote lijnen zijn er binnen het daltononderwijs drie principes: vrijheid in gebondenheid, zelfwerkzaamheid en samenwerking. Daltonleerlingen kiezen zelf wanneer ze iets leren en op welke manier ze dat doen. Niet vrij, maar verantwoordelijk. Ieder kind heeft een dag- of een weektaak die ze goed aankunnen. Dat geeft vertrouwen en zelfvertrouwen laat de kinderen weer groeien. Zelfstandig werken betekent niet altijd alleen werken. Op onze school werken de leerlingen veel samen. Bij rekenen en taal, maar ook tijdens de projectweken en creamiddagen. Dit geeft een band en een veilig gevoel. Juist die band en positieve sfeer blijven hangen. Bij de kinderen, bij de leerkrachten en ook in de wijk.

Onderwijsconcept

Wij gaan uit van Daltononderwijs. Dalton is de manier waarop we naar kinderen kijken. Kinderen komen alleen tot hun recht als ze actief betrokken zijn bij hun leerproces. In de onderbouw werken de kinderen met dagtaken. De kleuters krijgen al een werkje waarvan ze zelf mogen bepalen op welk moment van de dag ze dat doen. Ze leren daardoor zelf plannen en verantwoordelijkheid nemen. In de bovenbouw wordt gewerkt met weektaken. Leerlingen krijgen klassikale uitleg en gaan dan zelfstandig aan het werk. In de goede resultaten van de school zien we dat deze aanpak werkt!

Bijzonderheden

Wij zijn een Dalton Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Naschoolse opvang is mogelijk bij kinderopvang Triodus Helen Parkhurst, maar is ook mogelijk bij Milan DAK. In de verlengde schooldag bieden we de leerlingen culturele activiteiten. Onze school biedt daarnaast Franse les aan in groep 7 en 8 .

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

We stellen steeds doelen voor de komende jaren. We doen dit aan de hand van analyse, onze Daltonvisie op onderwijs, de onderwijskundige aanpak en de resultaten van ons leerlingvolgsysteem. Jaarlijks worden de resultaten besproken. Ook plannen we dan weer de stappen voor het nieuwe schooljaar en voeren deze uit. We gebruiken hierbij een kwaliteitsmeter.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We hebben een actieve ouderraad. Daarnaast is er een betrokken medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. Ouders zijn van harte welkom op school.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Meer informatie of aanmelden? Neemt u dan telefonisch of via de mail contact met ons op. Tot oktober 2019 zijn wij nog tijdelijk gehuisvest op Mari Andriessenerf 15-17. Daarna verhuizen wij weer naar de Baambruggestraat 2.

 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2019 / 2020 68 plaatsen
 • 2020 / 2021 65 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  17

  0

  7

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  34

  0

  13

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  17

  0

  8

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 29

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2020. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  17

  0

  7

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  16

  0

  5

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  16

  16

  0

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  16

  16

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 12

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk triodus en jongleren in Dalton Kindcentrum Helen Parkhurst
 3. U werkt zelf op onze school

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.