Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Op zoek naar een fijne en goede school? OBS Houtrust is een kleine, knusse openbare basisschool gelegen in de Vogelwijk. Wat direct opvalt, is het vele groen in de omgeving en de rust die hier heerst. We zijn van mening dat kinderen zich veilig en prettig moeten voelen voordat ze tot leren kunnen komen. Daarom besteden we veel aandacht aan het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen. OBS Houtrust is de sportiefste school van Den Haag. De kinderen krijgen vier keer per week gym van een vakleerkracht.

Wij stimuleren de persoonlijke groei van ieder kind. Dit doen we door gedifferentieerd onderwijs aan te bieden. Zowel de instructie als de verwerking bieden we aan op (minimaal) drie niveaus. Wij gebruiken moderne methodes en zijn niet bang om te innoveren. We besteden veel tijd aan goed en gedegen onderwijs in taal, rekenen en lezen. Maar daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan o.a. cultuuronderwijs, talentontwikkeling, muziek, creatieve vakken en Engels. Extra uitdaging of juist extra hulp nodig? Dat kan, wij hebben een plusklas en bieden RT aan voor kinderen die de lesstof nog lastig vinden.

Onderwijsconcept

Wij stimuleren de persoonlijke groei van ieder kind. Dit doen we door gedifferentieerd onderwijs aan te bieden. Zowel de instructie als de verwerking bieden we aan op (minimaal) drie niveaus. Bij het vak rekenen werken we adaptief met Snappet. Wij gebruiken moderne methodes en zijn niet bang om te innoveren. We streven naar een leeromgeving waarin de volgende kernwaarden centraal staan: warm en veilig, structuur en rust, uitdagend en stimulerend. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. Dit doen we o.a. door samen met ouders en kinderen gesprekken te voeren en doelen te stellen. Om extra uitdaging te bieden werken we met een plusklas en Levelwerk. Daarnaast bieden we RT aan voor kinderen die de lesstof nog lastig vinden. Veel tijd besteden we aan goed en gedegen onderwijs in taal, rekenen en lezen. Maar daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan cultuuronderwijs, muziek, creatieve vakken en Engels. We dragen niet alleen kennis over, maar ook leren we kinderen belangrijke vaardigheden aan.

Bijzonderheden

Continurooster, groen schoolplein, plusklas, extra bewegingsonderwijs, vakleerkracht muziek, Snappet (alle kinderen hebben een eigen tablet vanaf groep 4), Leefstijl, veel naschoolse activiteiten, veel uitstapjes, gezonde school.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

OBS Houtrust is een goede school en dat willen we graag blijven ook! Daarom hebben wij vastgelegd hoe we de kwaliteit meten en indien nodig verbeteren. In ons schoolplan en jaarplan leggen wij vast waar wij als school de prioriteit leggen. Daarnaast gebruiken we ook andere manieren om onze kwaliteit te meten, zoals tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en leerkrachten, het volgen en analyseren van resultaten en het uitvoeren van klassenbezoeken. We volgen de groei van alle leerlingen en voeren met ouders en leerlingen gesprekken om de vorderingen te bespreken.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Samen met ouders zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ieder kind. Een goede samenwerking tussen de school en ouders is daarom essentieel. We gaan graag met ouders in gesprek, zij zijn een belangrijk onderdeel van onze organisatie. De Activiteitencommissie en de overige ouders worden betrokken bij verschillende activiteiten. Ouders die actief betrokken willen zijn bij meer inhoudelijke zaken, kunnen deel uitmaken van de Medezeggenschapsraad .

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Onze school is een samenwerkingsverband aangegaan met Skills for Kids en de Sporttuin. Leerlingen kunnen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Ook doen we mee met vrijwel alle sporttoernooien die worden georganiseerd door de Gemeente Den Haag en heeft onze school een sportteam die na schooltijd nog extra sporten.
Sportklassen  
Deze school heeft sportklassen.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wij hechten als kleine school veel waarde aan persoonlijk contact en aandacht. Daarom heten wij u van harte welkom om kennis te maken en geven wij graag een rondleiding.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2019 / 2020 32 plaatsen
 • 2020 / 2021 32 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20 past

  8

  0

  7

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20 default

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20 default

  16

  0

  21

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20 default

  8

  0

  9

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 32

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2020. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21 past

  8

  8

  0

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21 default

  8

  8

  0

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21 default

  8

  8

  0

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21 default

  8

  8

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 0

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Onno Dak
 3. U werkt zelf op onze school

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.