Spring naar inhoud

John F. Kennedy Montessorischool

Schoolprofiel

De John F. Kennedyschool is een moderne montessorischool in de wijk Mariahoeve. De kinderen worden door middel van kosmische opvoeding en onderwijs voorbereid op het wereldburgerschap. Ze leren omgaan met de verschillen tussen mensen en hen accepteren voor wie ze zijn. Ze dragen zorg voor de natuur, de omgeving en elkaar. Bij ons staat de vraag van de leerling centraal: help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen
 

Onderwijsconcept

Leidend in onze begeleiding van de leerlingen is: 'Help mij het zelf te doen'. De (klassen)omgeving is zo ingericht, dat het kind wordt uitgenodigd om aan het werk te gaan. Vanaf het schooljaar 2019-2020 zitten leerlingen van groep 1/2, 3/4/5 en 6/7/8 zitten bij elkaar; dit komt de sociale vorming ten goede. We bieden kinderen, binnen grenzen, vrije keuze van werk. Leerkrachten houden de voortgang van ieder kind in de gaten. De Montessorimaterialen worden aangevuld met tabletonderwijs (Snappet) en enkele lesmethoden. De ontwikkelingen van onze leerlingen worden gevolgd door observaties van de leerkrachten en CITO-toetsen. Indien nodig werken we met handelingsplannen.

Bijzonderheden

In de klas worden de montessorimaterialen aangevuld met tabletonderwijs. Wij bieden 21e-eeuwse vaardigheden aan, zoals 'computational thinking': het praktisch en creatief inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen. Naast vakleerkrachten voor muziek, gymnastiek en handvaardigheid nemen wij regelmatig deel aan culturele activiteiten. De tussenschoolse opvang (overblijf) heeft in juni 2018 het gouden keurmerk ontvangen. Bij ons spelen en leren de kinderen op ons Groene Schoolplein. Kijk voor meer informatie ook eens op onze pagina van www.scholenopdekaart.nl

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

In het voorjaar van 2016 hebben we van onze ouders een 7,68 gekregen als rapportcijfer. Het onderdeel begeleiding is iets lager beoordeeld dan bij de afname in 2014. Op alle overige onderdelen is de tevredenheid gestegen. In juni 2019 verwachten wij de uitslagen van de meeste rescente afname van het tevredenheidsonderzoek. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze pagina op Scholen op de kaart.

Missie en visie, het uitwerken van de kwaliteitszorg en passend onderwijs zijn belangrijk. Het rapport van de Inspectie in 2014 was lovend over de school. Het inspectie basisarrangement is van toepassing op onze school. De Nederlandse Montessori Vereniging accrediteert onze school als Montessori basisschool. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We hebben een betrokken en actieve ouderraad. Onze MR komt iedere 6 weken bij elkaar. Onze ouders zijn op een plezierige manier kritisch en helpen de sfeer op school nog beter te maken. We hechten grote waarde aan directe communicatie, het samen overleggen over wat de kinderen nodig hebben. Onze actieve Ouderraad helpt het team met het opzetten van talloze activiteiten ten behoeve van de kinderen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Bent u benieuwd naar onze school? Wilt u meer weten, zien en/of ervaren wat montessorionderwijs voor uw kind kan betekenen? U bent van harte welkom op onze informatieochtenden; kijk op onze website voor de data. Laat u ons weten wanneer wij kennis met u mogen maken? Onze oudste leerlingen kijken ernaar uit u een rondleiding te geven. 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 33 plaatsen
 • 2019 / 2020 44 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  8

  8

  4

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  8

  8

  6

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  8

  8

  9

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  9

  9

  13

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 32

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  9

  0

  7

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  23

  26

  0

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  8

  12

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 6

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Montessori kinderopvang of peuterspeelzaal. Hiermee bedoelen wij een peuterspeelzaal of kinderopvang (créche) die werkt vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori.
 2. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 3. U werkt zelf op onze school