Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Koningin Beatrixschool staat al jaren goed bekend in de wijk. De school bestaat al sinds 1883. Er is dus veel ervaring en daar zijn we trots op. Alle kinderen zijn van harte welkom. Onze leerlingen komen uit verschillende culturen. De school is hierdoor mooi kleurrijk. De Koningin Beatrixschool is een christelijke school waar de Bijbel een belangrijke plaats inneemt. Leerkrachten doen hun werk vanuit hun geloof in Jezus Christus. Dat is duidelijk te merken, zoals bij de gezamenlijke weekopening en de dagopeningen in de klas. Op de school heerst een positieve sfeer. Er zijn duidelijke regels. Respect voor de leerkracht en voor elkaar, rust en veiligheid in de school vinden we belangrijk. De kwaliteit van het onderwijs is goed, vindt ook de inspectie. Uw kind krijgt liefde, aandacht en goed les. Gym, en muziek krijgt uw kind van een vakleerkracht. 

Onderwijsconcept

Het doel van ons onderwijs is om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij. Dat lukt vooral als uw kind goed leert lezen en rekenen. De juf of meester van uw kind zorgt voor structuur en uitdaging. Stap voor stap draagt de leerkracht kennis over aan uw kind. Op andere momenten is uw kind  zelf aan het ontdekken en leren. Ieder kind is anders, en daar houden we rekening mee. Als het nodig is krijgt uw kind herhaling en extra hulp. Als uw kind sneller leert krijgt het extra uitdaging.

Bijzonderheden

De school heeft  speciale klassen waar kinderen opgevangen worden die net uit het buitenland komen. Kinderen leren daar in 1 jaar tijd de basis voor de Nederlandse taal. De school is helemaal berekend op het aanleren van de Nederlandse taal aan kinderen die thuis een andere taal spreken. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

We houden uw kind scherp in de gaten! Achterstand of voorsprong bij een leerling wordt meteen opgemerkt. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft kan dat in de eigen groep of in een speciale groep. Leert uw kind sneller dan gemiddeld, dan is er speciaal lesmateriaal met extra uitdaging. Veel leerkrachten hebben specialistische kennis over zorg, gedrag of een ander vakgebied. We vinden het heel belangrijk dat uw kind zich prettig voelt en graag naar school gaat. Liefde en geborgenheid, een vriendelijke benadering, maar ook duidelijke regels en afspraken vinden we daarbij belangrijk.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. We doen er veel aan om de band tussen ouders en school te versterken. De leerkrachten komen bij u op huisbezoek. Er zijn ontmoetingsochtenden en bijeenkomsten op school, waarbij voorlichting gegeven wordt over opvoeding en onderwijs. Ouders kunnen de Nederlandse taal leren en er zijn naailessen. We hebben een enthousiaste groep actieve ouders die een belangrijke rol speelt bij veel praktische en beleidsmatige zaken op school.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Samen met peuterspeelzaal "De Peuterhoek" is er een doorlopend ontwikkelingsgericht programma tot en met groep 2.
Verlengde schooldag  
Na schooltijd keus uit veel verschillende activiteiten zoals sporten in de Haagse Sporttuin, huiswerkbegeleiding, creatieve vakken, extra taal- of rekenles.
Schakelklas  
In deze klas is extra aandacht voor taal, bedoeld om achterstanden weg te werken
Brede buurtschool PO  
We werken veel en graag samen met allerlei organisaties in de wijk.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
NT2 Proof school

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

U bent van harte welkom om de sfeer op onze school te komen proeven. U krijgt dan informatie en een rondleiding door de school. Als u uw kind wilt inschrijven, heeft u een bewijs nodig waarop het BSN van uw kind staat. Als uw kind al op een andere basisschool zat, wordt eerst contact met die school gelegd. Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, mag uw zoon/dochter in groep 1 komen wennen. 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een voltijd variant. Op dit moment hebben wij 2 opvanggroep(en) en zijn er 6 plaatsen beschikbaar.