Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Maria Montessorischool is een moderne montessorischool in de nieuwbouwwijk Wateringse Veld, locatie Binnentuinen. In onze school staat het kind centraal en gaan we ervan uit dat het kind actief betrokken is bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid. Dit in een omgeving waarin het steeds geprikkeld wordt om zelf te handelen: 'Help mij het zelf te doen' is het motto.
De Maria Montessorischool maakt deel uit van stichting De Haagse Scholen. Onze school wil een plaats zijn waar kinderen uit verschillende milieus en overtuigingen elkaar ontmoeten. Een plaats waar zij met elkaar leren omgaan, elkaar leren accepteren, respecteren en vertrouwd raken met onze maatschappij.

Onderwijsconcept

Onze school werkt vanuit de ideeën van Maria Montessori. Wij combineren deze uitgangspunten met onder meer IPC, waarin vakken als aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en creatieve vakken thematisch worden behandeld. Ook gebruiken we veel ICT ter ondersteuning en voor het inoefenen van basiskennis.

Bijzonderheden

Verdere informatie over onze school kunt u lezen in onze schoolgids. Deze gids is te downloaden via onze website.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Als uw kind voor het eerst op school komt, zorgen we ervoor dat de groep voorbereid is op zijn of haar komst. Ieder kind is verschillend en het blijkt dat de meeste kinderen zich heel snel bij ons thuis voelen. Onze belangrijkste taak is om ervoor te zorgen dat de kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. We bieden ze daarom zo veel mogelijk lesstof aan op allerlei verschillende manieren. Daarnaast is het heel belangrijk dat we bijhouden of leerlingen vooruit gaan. Dat doen we door in de klas te kijken hoe het met de kinderen gaat, met methodegebonden toetsen en de landelijke Cito-toetsen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wat wij op school doen met de kinderen, is meer dan enkel het leren van rekenen, taal en andere vakken. Wij zijn een groot deel van de dag ook bezig met de opvoeding. Daarom is het volgens ons zo enorm belangrijk dat ouders en school het met elkaar eens zijn. Een goed contact tussen ouders en school is heel belangrijk en hard nodig. Vertrouwen en betrokkenheid zijn de basis van dit contact.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’. Ook wij bieden verschillende activiteiten aan. U kunt uw kind dan ook, door het jaar heen, voor deze activiteiten opgeven.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond
Plusklas

Voor kinderen met een bovengemiddelde aanleg in de basisvakken, bieden we extra ondersteuning in de Plusklas. Hier wordt verdiepende leerstof aangeboden en extra gewerkt aan andere dan cognitieve vaardigheden. 

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Interesse? Maakt u dan telefonisch een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek krijgen ouders uitleg over de specifieke kenmerken van het montessorionderwijs en de gang van zaken op onze school. Aansluitend vindt er een rondleiding plaats. Na afloop krijgen ouders een inschrijfformulier mee naar huis. Van ouders verwachten wij dat zij, wanneer zij hun kind bij ons aanmelden, achter de montessorivisie staan.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2020 / 2021 68 plaatsen
 • 2021 / 2022 76 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  17

  17

  20

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  17

  17

  19

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  17

  17

  15

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  17

  17

  23

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 68

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2021. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2021 / 2022

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  20 dec '21 t/m 14 jan '22

  19

  nog niet bekend

  nog niet bekend

 • Periode 2

  21 mrt t/m 1 apr '22

  19

  nog niet bekend

  nog niet bekend

 • Periode 3

  Samenvoeging met periode 4

  19

  nog niet bekend

  nog niet bekend

 • Periode 4

  12 t/m 30 sept '22

  19

  nog niet bekend

  nog niet bekend

*Aanmeldperiode 3 en 4 worden dit aanmeldjaar samengevoegd i.v.m. de vroege zomervakantie.

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2021/2022 0

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2022/2023 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. U werkt zelf op onze school