Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Onze school is een montessorischool. Dat wil zeggen dat we werken volgens de ideeën van Maria Montessori (1870-1952). Haar ideeën gaan over de hele opvoeding van het kind, niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Kinderen leren door ervaringen op te doen. Door al die ervaringen worden zij gevormd. Elk kind maakt zo zijn eigen ontwikkeling door, daarom is ons onderwijs afgestemd op ieder kind afzonderlijk. Niet de leerstof, maar het kind zelf staat centraal. Afhankelijk van de ontwikkeling van de zelfstandigheid krijgt het kind meer vrijheid om keuzes te maken. Door te kijken hoe het met de kinderen gaat, bepaalt de leidster hoeveel vrijheid de kinderen aankunnen.

Onderwijsconcept

De werkwijze van onze school is gebaseerd op de ideeën van Maria Montessori. We hebben de werkwijze vastgelegd in het schoolplan en de schoolgids. In ons onderwijs is kosmisch onderwijs en opvoeding, opvoeding tot onafhankelijkheid en opvoeding tot sociaal verantwoordelijk gedrag terug te zien. Het bestuur steunt onze werkwijze. 

Bijzonderheden

De school kent een ouderbijdrage. De hoogte van die ouderbijdrage wordt jaarlijks ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Jaarlijks worden de ouders geïnformeerd over de besteding ervan door middel van een begroting en realisatie in de schoolgids.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is een proces dat altijd onze aandacht heeft. Tweemaal per jaar worden de kinderen getoetst om hun ontwikkeling te volgen en om te zien of zij de resultaten halen die passen bij hun leeftijd/ontwikkeling. Twee keer per jaar praten we met de ouders over hun kind. Ouders kunnen ook altijd een afspraak maken om over hun kind te praten. Als school stellen wij jaarlijks een plan op dat we in januari en juni bespreken. Er worden onderzoeken naar de tevredenheid gehouden. De uitkomst gebruiken we in onze verbeter- en veranderplannen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Onze school kent een grote betrokkenheid van ouders bij de school. Wij vinden dat ouders onze school moeten kiezen als deze past bij hun ideeën over opvoeding. Onze school streeft ernaar de zelfstandigheid van kinderen te vergroten. Zelfstandigheid ontwikkel je tijdens de opvoeding. Om dit proces van zelfstandigheid goed te laten verlopen is het van groot belang dat ouders en school dezelfde opvoedingsprincipes hebben. School en ouders hebben elkaar nodig in dit proces!

Nog meer op onze school

Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond
Muziek en sport

Sinds januari 2018 hebben wij een SchoolSportCoordinator (SSC-er). Deze SSC-er organiseert en coordineert naschoolse sportactiviteiten. 

Per schooljaar 18/19 hebben wij een muziekdocent in het kader van de Muziekimpuls.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Iedere twee maanden houden wij een voorlichtingsochtend. U kunt zich daarvoor aanmelden via onze website. U bent van harte welkom.

 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 36 plaatsen
 • 2019 / 2020 36 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  9

  9

  9

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  9

  9

  14

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  9

  9

  12

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  9

  9

  8

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 36

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  9

  0

  6

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  18

  0

  14

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  9

  15

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 21

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school