Spring naar inhoud

Montessorischool Valkenbos

Schoolprofiel

Montessorischool Valkenbos is een moderne school in een prachtig nieuw gebouw, waar gewerkt wordt volgens de ideeën van Maria Montessori. In een prettig klimaat, met aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, staat de leerling centraal. Het kind kan zich langs een duidelijke lijn ontwikkelen tot een zelfstandig persoon. Vrijheid binnen bepaalde grenzen vinden we erg belangrijk. We volgen alle kinderen persoonlijk. Er is een leerkracht voor lichamelijke opvoeding en er zijn lessen beeldende vorming (dans, beeldend of theater). Een van de belangrijke pijlers is het Kosmisch Onderwijs. De school heeft een Cultuurplan; we bezoeken musea, voorstellingen en hebben gastlessen. Als een van de eerste scholen in Nederland hebben we een Kinderraad die advies geeft. De school heeft een middagpauze van 45 minuten en de tussenschoolse opvang wordt op school geregeld. In de school is een montessoriaans Kinderdagverblijf van 2Samen. Zij verzorgen ook voor- en naschoolse opvang op montessoriaanse grondslag.

Onderwijsconcept

"Help mij het zelf te doen" is de kern van montessoriopvoeding en montessorionderwijs. Het kind is zelf de bouwer van zijn persoonlijkheid en hulp van volwassenen, zowel thuis als op school, is daarbij nodig. Zelf doen, zelf ontdekken en zelf ervaren, zijn de beste wegen naar het ontwikkelen van zelfstandigheid. Kinderen zitten met drie verschillende leeftijden in een montessorigroep, zodat ze van en met elkaar kunnen leren.

Bijzonderheden

We hebben lokalen voor muziek, handvaardigheid en een eigen gymzaal.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De school heeft een schoolplan voor vier jaar. Jaarlijks kijken we goed naar wat nodig is. Het jaarplan stellen we op in overleg met de medezeggenschapsraad en het team. Om vast te stellen wat kinderen nodig hebben, observeren we goed en kijken we hoe het gaat in de klas en daar buiten. Ook werken we met het Cito-leerlingvolgsysteem. Voor het bepalen van het beleid gebruiken we analyses, de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken en de opmerkingen van de Kinderraad.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We hebben actieve en betrokken ouders. Zij hebben bewust gekozen voor een school die past bij hun kind en henzelf. Veel ouders bezoeken ouderavonden, bijeenkomsten en helpen op school. Ook zijn ze actief betrokken bij de medezeggenschapsraad, bij de uitvoering van het Cultuurplan, technieklessen enzovoort. Om het jaar houden we een tevredenheidsonderzoek onder de ouders. Ze zijn tevreden en geven de school een 7,62.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Mocht u uw kind op onze school willen aanmelden, dan nodigen we u van harte uit voor een rondleiding. De data staan vermeld op onze website. U kunt zich hiervoor telefonisch aanmelden bij onze administratie. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur. In die tijd wordt u verteld wat u op onze school kunt verwachten en neemt u een kijkje in de diverse groepen.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2019 / 2020 40 plaatsen
 • 2020 / 2021 40 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  10

  0

  16

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  20

  0

  25

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  10

  0

  21

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 40

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 0

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Montessori opvang 2 Samen.