Spring naar inhoud

Nutsschool M.M. Boldingh

Schoolprofiel

De basis voor het leren is een veilige sfeer op school waarin kinderen zichzelf mogen zijn. We doen dit op basis van de uitgangspunten van de 'Vreedzame School'.
Belangrijke begrippen voor ons zijn: zelfstandigheid, samenwerking, vertrouwen en brede vorming. Het team beschikt over veel expertise, zodat we specifieke aandacht kunnen besteden aan meerbegaafdheid, motorische , creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Samen met andere organisaties bieden wij vele activiteiten onder en na schooltijd aan op het gebied van sport en creativiteit. Wij werken samen met culturele instellingen, scholen voor voortgezet onderwijs en naschoolse opvang van DAK en Zo Unlimited.

Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen Engels. We gebruiken chromebooks vanaf groep 4 voor de verwerking van de lessen.We gebruiken hiervoor het programma Snappet. Bij de kleuters en groep 3 maken we zo min mogelijk gebruik van digitale middelen.

Onderwijsconcept

Wij zijn een klassikale school en houden rekening met wat ieder kind nodig heeft. Over deze onderwijsbehoefte gaan wij in gesprek met kinderen en ouders. Wij gebruiken werkvormen die daarbij passen, zoals zelfstandig werken, instructietafel, hoeken en groepen, circuitvormen en weektaken. Ook de creatieve projecten en het brede aanbod onder en na schooltijd sluiten aan bij wat de kinderen nodig hebben.

Bijzonderheden

Sinds januari 2018 zijn wij gehuisvest in ons nieuwe gebouw.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Met observatie-instrumenten en het leerlingvolgsysteem volgen wij de ontwikkeling van het kind. Wij kiezen bewust voor voorkomen van problemen. Iedere leerkracht houdt de kinderen goed in de gaten met ons 'vinger aan de polssysteem', waardoor we op tijd kunnen helpen. Maandelijks wordt de groep doorgesproken.  Wij werken samen met het bureau 'leerlinghulp',


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn voor ons partners. Wij geven ouders veel informatie en spreken ze regelmatig. Wij doen dit door het organiseren van thema- en informatieavonden, waarbij we bewust de dialoog aangaan over de koers van de school. Met ontwikkelingssgesprekken over en met het kind, inloopmiddagen en tentoonstellingen houden wij ouders op de hoogte van de resultaten. Maandelijks sturen we de ouders de nieuwsbrief per e-mail. Iedere groep heeft een contactouder. De ouder- en medezeggenschapsraad zijn zeer actief. We staan open voor ouders die ons willen helpen en proberen zo zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de school. Binnen de school zijn verschillende werkgroepen actief waarbij ouders en personeel op basis van hun expertise actief zijn.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wij organiseren maandelijks een informatieochtend voor geïnteresseerde ouders. Tijdens deze ochtend vertellen wij u uitgebreid over onze uitgangspunten en maken wij een wandeling door de school. De data van de informatieochtenden staan vermeld op onze website.

Aantal plaatsen in groep 1

 • 2019 / 2020 28 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  8

  0

  9

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  6

  0

  14

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  6

  0

  11

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  8

  8

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor schooljaar 2019/2020 20

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? U kunt uw kind op onze school aanmelden in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Kijk hier voor de data van de aanmeldperioden.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Kinderdagverblijf Onno Dak aan de Dunklerstraat 5 te Den Haag.
 3. U werkt zelf op onze school