Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De school staat in de wijk Morgenstond in Den Haag Zuidwest, dat valt onder het stadsdeel Escamp. Het gebouw ligt bij de Leyweg in een naoorlogse wijk met veel nieuwbouwwoningen. Een groot deel van onze leerlingen komt uit de directe omgeving van de school. In 2008 hebben wij ons nieuwe schoolgebouw geopend.

Nutsschool Morgenstond heeft alles onder één dak. In het gebouw is een peuterspeelzaal 2Acrobaten (2Samen) en voor- en naschoolse opvang (2Samen) gehuisvest. De school beschikt ook over een moderne eigen gymzaal.

Onderwijsconcept

De school is een organisatie die voortdurend in beweging is. We willen de zorg voor kinderen zo compleet en goed mogelijk uitvoeren. We doen dit samen met ouders en in overleg met diverse organisaties en onderwijsinstellingen. Wij gaan verder met het zogenaamd adaptief onderwijs. Dit is een manier van lesgeven, waarbij de leerkracht om kan gaan met de verschillen van de leerlingen. Dit zijn verschillen op het gebied van leren en de aanpak van een kind. Zo krijgt iedere leerling op een goede manier het lesprogramma aangeboden. De school werkt in alle groepen met recente methoden.

Bijzonderheden

Naast de activiteiten die door de school worden georganiseerd, is er voor de leerlingen van onze school een keuze aan naschoolse activiteiten. Deze activiteiten richten zich op cultureel, creatief en sportief gebied.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Het bieden van goede zorg aan alle leerlingen staat centraal op onze school. Als de leerlingen zich prettig en gesteund voelen, helpt dit bij hun leerprestaties. Ieder kind is verschillend. Daarom geven we ieder kind de uitleg die het nodig heeft. Ook gebruiken we goed klassenmanagement. De leerkrachten werken met het direct instructiemodel. Nutsschool Morgenstond is een Taalschool. Er is veel aandacht voor taalaspecten zoals woordenschat, begrijpend lezen, spelling, enzovoort.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is heel belangrijk op onze school. We hebben ouders in de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Ook doen we mee aan de projecten 'Actieve ouders op school' en 'Actieve ouders VVE'. In dit kader worden verschillende activiteiten en cursussen voor de ouders georganiseerd.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Voorschool
Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Ouders die bezig zijn met het kiezen van een basisschool voor hun kind, kunnen een oriënterend gesprek met de directeur aanvragen. Tijdens dit gesprek worden de ouders geïnformeerd over de school en krijgen ze de gelegenheid om vragen te stellen. Daarna volgt nog een rondleiding.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 28 plaatsen
 • 2019 / 2020 30 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  5

  5

  3

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  4

  4

  6

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  5

  9

  10

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  4

  10

  4

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 27

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  9

  0

  6

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  15

  0

  9

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  6

  11

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 19

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk 2Acrobaten