Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Nutsschool Woonstede ligt in de wijk Bouwlust. Ons doel is dat de leerlingen zich zo breed mogelijk ontwikkelen. Naast aandacht voor de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden, krijgen de kinderen ook les van vakleerkrachten in muziek, handvaardigheid en gymnastiek. Wij zien deze vakken als het cement tussen andere vakken en ze zijn essentieel voor de ontwikkeling. Er wordt gedifferentieerd lesgegeven, met aandacht voor ieder kind. Elke groep heeft een touchscreen, leerlingcomputers en laptops. Met ingang van het nieuwe schooljaar maken wij ook gebruik van Snappet. Kinderen kunnen op hun eigen device werken en op hun eigen niveau. 
Er is een remedial teacher aanwezig om kinderen extra ondersteuning te geven. Voor een veilig en pedagogisch klimaat werken wij met de methode de Vreedzame School. Pestgedrag wordt aangepakt.
Wij zijn een sportactieve en gezonde school. Na schooltijd kunnen de leerlingen kennismaken met sporten. Ook worden er activiteiten door het jaar heen aangeboden, zoals gitaar spelen, techniek en trommelen. 
Twee keer per jaar gaat de hele school naar buiten, de 'Buitendag'. Om kinderen bewust te maken van de natuur en de seizoenen. We werken samen met peuterleerplek Humpie Dumpie. Zo hebben we een doorgaande lijn in ons onderwijs van 2,5 tot 12 jaar. DAK kindercentra biedt voor- en naschoolse opvang in ons gebouw.

Onderwijsconcept

Er is veel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van ieder individueel kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen, daarom bieden wij ook lessen in muziek, handvaardigheid en gymnastiek. Deze lessen worden gegeven door vakleerkrachten.
Onze slogan is: Creativiteit is het cement tussen de andere vakken.
Wij zijn een Vreedzame School. Dit wil zeggen dat wij, middels een methode, veel aandacht geven aan respectvol omgaan met de medemens.

Bijzonderheden

Sinds 18 mei 2015 zitten wij in ons nieuwe gebouw aan de Woonstede.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij streven naar hoogwaardig onderwijs. Daarom volgen wij de vorderingen van onze leerlingen nauwgezet. Bij de kleuters volgen wij de kinderen met het observatieprogramma Kijk. Vanaf groep 3 gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van Cito om de kinderen op cognitief gebied te volgen. Ook op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen wij kinderen ondersteunen. Leerlingen die extra ondersteuning op cognitief gebied nodig hebben, krijgen dat van de remedial teacher. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om samen met de ouders zorg te dragen voor een optimale ontwikkeling van ieder kind. Betrokkenheid van ouders bij de schoolontwikkeling verhoogt de prestaties van ieder kind. Er zijn ook bijeenkomsten voor ouders om informatie te delen/krijgen over:
- opvoedkundige problemen
- schoolzaken
Ook kunnen ouders Nederlandse taalles volgen. Wij hebben een zeer actieve medezeggenschaps- en ouderraad.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Voorschool: Wij werken samen met peuterleerplek Humpie Dumpie van de stichting Mooi
Verlengde schooldag  
Vier keer per week na schooltijd kunnen kinderen kennis maken met verschillende activiteiten, zoals chemie, trommelen, dansen, gitaar spelen etc
Met leerlingplafond  
Wij werken met een leerlingplafond. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Meer informatie of wilt u uw kind aanmelden? Op de website staan de data van de kennismakingsochtenden. U kunt ook telefonisch een afspraak maken.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 25 plaatsen
 • 2019 / 2020 31 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  7

  7

  5

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  5

  5

  8

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  6

  6

  8

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  7

  7

  11

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 25

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  7

  0

  6

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  16

  0

  17

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  8

  8

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 23

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Humpie Dumpie