Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Nutsschool Zorgvliet is een kleine, bijna familiaire school waar zowel leerlingen als leerkrachten met plezier naartoe gaan. Vanuit een veilige leeromgeving, waar veel persoonlijke aandacht is voor de leerling, streven wij optimale leerresultaten na. Zorgvliet biedt in zekere zin een vrij traditionele vorm van (klassikaal) onderwijs als het gaat om belangrijke kennisvakken, zoals rekenen en taal. Daarnaast verliezen wij de 21e-eeuwse vaardigheden uiteraard niet uit het oog en hebben wij vakdocenten bewegingsonderwijs, handvaardigheid, drama en muziek om kinderen ook op andere gebieden te stimuleren en hun talenten te ontplooien.

Onderwijsconcept

Nutsschool Zorgvliet is een klassikale school met ruimte en aandacht voor ieder kind. Het gemiddelde niveau in de klas is hoog. Er is veel extra materiaal in de klassen aanwezig om kinderen te blijven uitdagen. Sommige kinderen werken volgens hun eigen leerlijn. Daarnaast wil onze school ook kijken naar het talent van de kinderen en hen helpen ook daarin hun weg te vinden. Er is veel aandacht voor culturele en creatieve zaken. We hebben aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en passen deze in, in ons onderwijs.

Bijzonderheden

Nutsschool Zorgvliet is een gecertificeerde VTB-PRO school: wetenschap en techniek behoren mede hierdoor tot het reguliere curriculum. Daarnaast is onze school officieel benoemd tot opleidingsschool voor de Haagse Hogeschool. Er is een inpandige buitenschoolse opvang.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Op onze school worden de leerlingen zeer goed gevolgd in hun ontwikkeling op het gebied van kennis, vaardigheden en op sociaal-emotioneel gebied. Observaties van leerkrachten, methodegebonden toetsen en reguliere Cito-toetsen helpen ons daar bij. We hebben een goede zorgcommissie en bespreken regelmatig de resultaten van elk individueel kind en van de groepen. We hebben een intern begeleider, een remedial teacher en een motorisch remedial teacher die kinderen verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Er is op school een schoolmaatschappelijk werker aanwezig.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We hebben actieve, kritische ouders. Ze werken en denken met ons mee om de schooltijd van de kinderen zo goed en prettig mogelijk te maken.Ouders zijn voor ons de partners waarmee wij graag samenwerken aan de totale ontwikkeling van het kind. We hebben een betrokken ouderraad, klassenouders en mr-leden die graag klaar staan voor de school. Naast het organiseren van extra activiteiten als Zomer-, Kerst- en Sinterklaasfeest, begeleiden zij kinderen tijdens uitstapjes of bij activiteiten op school of ondersteunen ons bij meer beleidsmatige aangelegenheden.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Er zijn regelmatig informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde ouders. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen wij uitgebreid over onze uitgangspunten van het pedagogisch en didactisch handelen. Daarnaast verzorgen leerlingen van de bovenbouw een rondleiding. Naar aanleiding van deze kennismaking kunnen ouders beslissen of zij hun kind bij Zorgvliet willen inschrijven. Elk jaar weer hebben wij meer aanmeldingen dan dat wij kunnen plaatsen. De plekjes worden middels loting vergeven. Voor meer informatie en actuele data over deze informatiebijeenkomsten verwijzen wij u naar onze website.

Aantal plaatsen in groep 1

 • 2019 / 2020 30 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  6

  0

  7

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  9

  0

  14

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  8

  0

  14

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  7

  7

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor schooljaar 2019/2020 23

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? U kunt uw kind op onze school aanmelden in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Kijk hier voor de data van de aanmeldperioden.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school