Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De O.G. Heldringschool is een protestants-christelijke basisschool, waar iedereen van harte welkom is. Ons motto is: ‘Leren met plezier'. Op onze school wordt klassikaal onderwijs gegeven, gebruikmakend van het directe instructiemodel. We zorgen dat de groep en/of de individuele leerling passend onderwijs ontvangt. Dagelijks zetten de leerkrachten zich in om goed onderwijs te geven in een plezierige, stimulerende leeromgeving. Belangrijk hierbij zijn: zelfstandigheid, samenwerking, vertrouwen, veiligheid, respect en brede vorming. Wij geven modern onderwijs met aandacht voor vernieuwing.
 

Onderwijsconcept

De O.G. Heldringschool is een protestants-christelijke basisschool, waar iedereen van harte welkom is. Vanuit een positieve gedachte willen wij de kinderen laten zien en ervaren dat het leven zinvol, kleurrijk en waardevol is. Belangrijk hierbij is: modern onderwijs met aandacht voor vernieuwing - ieder lokaal heeft een digitaal schoolbord-, goede sfeer, veiligheid, openheid en aandacht voor ieder kind. We werken met het leerstofjaarklassensysteem waarbij we klassikaal lesgeven en aandacht hebben voor de verschillen tussen de kinderen.

Bijzonderheden

Onze school werkt samen met de middelbare school De Populier, voor het onderwijs aan (meer)begaafde leerlingen uit de plusklas.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij hebben een goede zorgstructuur en leerlingvolgsysteem. Enthousiaste, vakkundige leerkrachten, twee intern begeleiders en vakleerkrachten voor muziek, handvaardigheid, drama en gymnastiek zorgen ervoor dat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. We moedigen kinderen aan om actief en betrokken mee te doen. We dagen ze uit om zich op een zinvolle en betekenisvolle manier te ontwikkelen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De contacten met de ouders bestaan uit een informatieavond voor de groepen 1 en 2, startgesprek begin schooljaar, voortgangsgesprek in november en twee rapportgesprekken. Via Mijnschoolinfo houden we de ouders goed op de hoogte van alle praktische schoolzaken en hebben een digitale schoolkalender, zodat de ouders goed geïnformeerd zijn over de activiteiten die plaatsvinden. Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief `De Opheld(e)ring` over de actualiteit. We verzorgen incidenteel thema-avonden over belangrijke onderwerpen,bijvoorbeeld `social media`. We doen een beroep op hulp van de ouders bij verschillende activiteiten zoals sportdag, vervoer, begeleiding van en naar externe lessen, ouderraad en ondersteuning van de leerkracht.

 

Nog meer op onze school

Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond
Bijzondere activiteiten

Gedurende het schooljaar gaan we een keer schaatsen en skiën met de kinderen in de Uithof en organiseren we een sportdag in samenwerking met HALO-studenten. Verder is er een jaarlijkse projectweek schoolbreed. Buiten schooltijd bieden wij schaakles, tekenles, muziekles, zelfverdediging, kinderyoga en typeles. Op woensdag doen we vaak mee aan door de gemeente georganiseerde sporttoernooien bijvoorbeeld voetbal, hockey, korfbal, handbal en basketbal.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Een aantal keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarop informatie wordt gegeven over school en onderwijs. Kijk voor meer informatie op onze website of mail naar Mariëtte Verhagen, mverhagen@scoh.nl.

Aantal plaatsen in groep 1

 • 2019 / 2020 56 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  12

  0

  1

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  12

  0

  7

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  12

  0

  15

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  20

  32

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor schooljaar 2019/2020 24

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? U kunt uw kind op onze school aanmelden in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Kijk hier voor de data van de aanmeldperioden.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. U werkt zelf op onze school
 3. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk postcodegebied 2566