Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Basisschool Onze Wereld is een grote, kleurrijke, moderne, katholieke basisschool in de Haagse wijk Transvaal. De school kenmerkt zich door respect, veiligheid, betrokkenheid en zorg. Inmiddels voorzien wij al 100 jaar vanuit de Brandtstraat in de behoefte aan katholiek basisonderwijs. Onder het motto 'Samen Spelen, Samen Leren, Samen Leven' wil Onze Wereld bijdragen aan de individuele groei van leerlingen, maar ook aan de gemeenschappelijke groei van dit kleurrijke stukje Nederland. Ons uitgangspunt is dat school en ouders een gezamenlijk belang hebben: het beste voor het kind.

Met meer dan 800 kinderen behoort Basisschool Onze Wereld tot een van de grootste basisscholen van Nederland. Veel gezinnen kiezen dus voor deze school en zijn zelfs bereid daar enige afstand voor af te leggen.

Onderwijsconcept

Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in een leerjaar. Er zijn 36 groepen met gemiddeld zo'n 24 leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind de lessen krijgt, die het op dat moment nodig heeft en aankan. Sommige kinderen hebben extra aandacht nodig. Deze hulp krijgen ze in de groep en buiten de groep. Turks of Arabisch/Marokkaans sprekende kinderen kunnen bij sommige vakken ook ondersteuning in de thuistaal krijgen.

Bijzonderheden

Een kind is meer dan zijn of haar Cito-score. School is daarom meer dan taal en rekenen. School is een plek waar kinderen, ouders/verzorgers en personeel elkaar helpen om te bouwen aan de toekomst. Onze Wereld maak je zelf... en samen.

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De echte resultaten van ons onderwijs zijn dat wij een school zijn waar veel ouders/verzorgers vertrouwen in hebben. Dit blijkt uit de grote interesse binnen en buiten de wijk voor onze school. Ook zijn we een rustige, veilige plek voor de kinderen. Dit merken we aan de sfeer die er heerst in de gebouwen. Wij kunnen kinderen met verschillende niveaus op een goede wijze onderwijs bieden. Dit blijkt uit de manier van opvangen van neveninstromers, het kleine aantal doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs en uiteindelijk onze schooladviezen.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid op Basisschool Onze Wereld is: school en ouders hebben hetzelfde voor ogen, namelijk ‘het beste voor het kind’. Om een goede relatie met de ouders op te bouwen en te houden, zijn er verschillende momenten en activiteiten waar we elkaar ontmoeten. Deze activiteiten sluiten aan bij ons gezamenlijke belang: het beste voor het kind.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Basisschool Onze Wereld vormt samen met de peuterspeelzalen Het Speelhuis (van ZEBRA-welzijn) een voorschool.
Verlengde schooldag  
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is er een ruime keuze voor kortlopende cursussen na schooltijd.
Theaterklassen  
Basisschool Onze Wereld heeft voor 60 leerlingen plek in hun TheaterSchool, 2 middagen per week na schooltijd.
Brede buurtschool PO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Elke dag zijn er mogelijkheden om kennis te maken met deze bijzondere basisschool. Maak een afspraak voor een bezoek of bekijk onze website voor meer informatie. 

Basisschool Onze Wereld heeft een ruimhartig toelatingsbeleid. Inschrijven kan dagelijks bij de directie in het hoofdgebouw.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een groepjes variant. Op dit moment hebben wij 2 opvanggroep(en) en zijn er 0 plaatsen beschikbaar.