Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Oranjeschool: een school waar muziek in zit. Gehuisvest in een fijn gebouw samen met Peuterschool Oranje, met een enthousiast team. De Oranjeschool is een christelijke basisschool, met een mix aan leerlingen. We begeleiden de kinderen met veel aandacht en zorg naar het voortgezet onderwijs. Vanaf groep 3 zitten de kinderen per leerjaar in de groep. Op de Oranjeschool is veel aandacht voor cultuur, vooral muziek. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen blokfluitles. In de groepen 6, 7 en 8 mogen ze een instrument kiezen: viool, contrabas of blokfluit. De kinderen ontwikkelen  daardoor meerdere vaardigheden. Kinderen die meer aankunnen, krijgen extra uitdaging (plusgroepen) en kinderen die de leerstof moeilijk vinden, krijgen extra uitleg of RT. We werken met de nieuwste methoden, zodat ieder kind kan bereiken wat mogelijk is. 

Onderwijsconcept

Kinderen zijn nieuwsgierig. Op school stimuleren we de ontwikkeling van onze kinderen en dagen we ze uit om steeds iets nieuws te ontdekken. Ook de leerstof is op deze manier georganiseerd, met aandacht voor de verschillen. We willen ieder kind laten bereiken wat mogelijk is.We hebben plusgroepen, maar ook huiswerkbegeleidng en RT (remedial teaching)

Bijzonderheden

We zijn gehuisvest in een prettig gebouw, met een grote gymzaal, peuterschool Oranje en NSO Zagazoo (Triodus). De Oranjeschool heeft een internationale klas voor kinderen die uit het buitenland komen. Daarnaast bieden we Engels vanaf groep 1 (Early Bird) en muziekles: zingen, viool, contrabas en blokfluit. Plusgroepen in projectvorm.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteit? Het aantal leerlingen dat aan het eind van de basisschool naar het vwo gaat? Het aantal leerlingen dat zich op school gelukkig voelt? Iedereen zal menen dat het allebei belangrijk is. Ons doel is dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt. Creativiteit is daarvan een belangrijk onderdeel. Onze speerpunten zijn taal, lezen, rekenen. Op onze school besteden we veel aandacht aan het verbeteren van de kwaliteit. Samen werken aan een brede ontwikkeling. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking met ouders is belangrijk om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. We nodigen ouders uit om mee te denken over het beleid op onze school. We weten dat een goede samenwerking in het belang van iedereen is. Wij willen samen werken aan een fijne school, met goed onderwijs voor het kind. Samen met ouders willen we werken aan optimaal onderwijs. Educatief partnerschap willen we aangaan, samen met ouders gaan voor de beste aanpak en resultaten.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Voorschool Samen met de Peuterschool Oranje geven we een doorgaande lijn voor de ontwikkeling peuters en kleuters. Gezamenlijke thema's, manier van werken, samenwerking met ouders en collega's. Ons streven is de doorgaande lijn ook in aanpak hetzelfde te laten zijn, zodat uw kind met zo min mogelijk obstakels de stap kan nemen naar de Basisschool, groep 1 en het met recht wordt Hoera ik word 4!
Verlengde schooldag  
We bieden een ruim naschools aanbod activiteiten op allerlei gebieden, zoals sport, cultuur, koken, yoga, textiele werkvormen etc. (Halojobbing) We werken samen met de Sporttuinen (Tesselsestraat) , onze gymjuf is daar ook coördinator. Zo kunnen we kinderen kennis laten maken met verschillende takken van sport, zodat kinderen weten wat die sport inhoudt en ze ook daadwerkelijk een keus kunnen maken voor bv een vereniging. Het is natuurlijk ook gewoon leuk om te sporten na schooltijd samen met vriendjes en vriendinnetjes.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
samen spelen, samen leren, samen school

Samen Spelen, Samen Leren , Samen School 

Goede communicatie, goede samenwerking en goede resultaten.

Samen willen we ervoor zorgen dat de leerlingen een fijne tijd op de onze school ervaren en goed voorbereid en met zelfvertrouwen de toekomst (voortgezet onderwijs) in stappen.

 

 

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Geïnteresseerd? U bent van harte welkom om langs te komen. U kunt een afspraak maken met Janneke Demoet, directeur van de school. U krijgt informatie en een rondleiding. Uw kind inschrijven kan vanaf 3-jarige leeftijd.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een voltijd variant. Op dit moment hebben wij 2 opvanggroep(en) en zijn er 2 plaatsen beschikbaar.