Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De P. Oosterleeschool ligt in de levendige buurt Moerwijk, vlak bij het Zuiderpark. De school is goed bereikbaar. Wij zijn een protestants-christelijke basisschool die sinds 1951 bestaat. Het daadkrachtige team van leerkrachten werkt met moderne methodes aan de complete ontwikkeling van de kinderen. Wij gebruiken hierbij middelen zoals smartboards en tablets. Leerkrachten en intern begeleiders hebben goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen. Wij bieden uitdaging waar dat nodig is en zorg als het moet. Passend onderwijs is de term die dan ook goed bij ons past. De school heeft duidelijke regels en protocollen voor goed gedrag en omgang met elkaar, maar ook voor bijvoorbeeld dyslexie. De school hanteert een continurooster voor alle leerlingen. Daanaast biedt de school veel activiteiten, zowel onder als ook na schooltijd in de verlengde schooldag.

Onderwijsconcept

Bij ons op school vinden wij leren belangrijk. Wij willen graag dat ieder kind vooruit gaat op zijn of haar niveau. Wij helpen de kinderen als ze het leren moeilijk vinden en we dagen de kinderen uit wanneer ze makkelijk kunnen leren. Ook de ontwikkeling van andere talenten vergeten we niet. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich prettig voelt. Daarom besteden wij ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind.

Bijzonderheden

Onze school is een protestants-christelijke school die ook ruimte laat voor andere religies. Wij vieren met de hele school het kerst- en paasfeest. Daarnaast besteden we aandacht aan de feestdagen uit andere godsdiensten.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Onze school wil de goede dingen goed doen. Daarom werken wij hard aan de zaken waarvan wij vinden dat het nog beter kan. Tijdens studiedagen voor het hele team praten we veel met elkaar over mogelijke verbetering. Zo kiezen wij methodes die goed passen bij onze school. Wij zorgen ervoor dat de leerkrachten steeds beter worden in hun werk. Dat doen we opdat onze belangrijkste taak, het lesgeven, zo goed mogelijk gaat. Dat lukt ons gelukkig. Ook de onderwijsinspectie ziet dit en is tevreden over onze school.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het erg belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Daarom organiseren wij regelmatig bijeenkomsten met interessante onderwerpen. Drie keer per jaar nodigen we u uit om tijdens een ouderavond met de leerkracht te praten over de vorderingen van uw kind. Wij willen ook de ouders betrekken bij de gezellige dingen van de school. Een keer per week is er een koffieochtend die we samen organiseren met stichting Mooi Welzijn. Ouders worden ook altijd uitgenodigd voor activiteiten zoals excursies en het zomerfeest.

Nog meer op onze school

Voorschool  
De P. Oosterleeschool heeft een eigen voorschool, waardoor we onderwijs bieden aan kinderen van 2 tot 12 jaar. We hanteren daarbij een doorgaande lijn op pedagogisch en didactisch gebied.
Verlengde schooldag  
De schooldag op de Oosterlee houdt niet op om 14:30 uur. Ieder schooljaar zijn er leuke, interessante en leerzame cursussen waarvoor de kinderen zich kunnen inschrijven. De cursussen worden gegeven door experts van buitenaf of door onze eigen teamleden.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

U bent van harte welkom om een kijkje op de P. Oosterleeschool te nemen. Wij staan u graag te woord en laten u vol trots het mooie gebouw, het prachtige plein en de gezellige klassen zien. Wij leggen u uit hoe we werken en wat wij als school belangrijk vinden. We willen ook graag van u horen wat u belangrijk vindt. Het gaat tenslotte om uw kind. De schoolgids en een impressie van de school staan op onze website. Hier ziet u ook hoe u het best met ons in contact kunt komen. Wanneer u langs wilt komen, vragen wij u een afspraak te maken.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.