Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De P.C. Hooftschool is een openbare basisschool. De kinderen krijgen betekenisvol en thematisch onderwijs op maat, met de eigen mogelijkheden en interesses als leidraad. Leerlingen benutten de kansen van de digitale wereld. Onze leerlingen ontwikkelen kennis en vaardigheden door hun creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten. De leerlingen ontplooien hun persoonlijkheid, waarbij ze leren zelfstandig te denken en te werken. Wij streven naar rust, orde en structuur, waardoor er aandacht is voor elkaar. Leerlingen worden gestimuleerd vertrouwen te hebben in zichzelf en de ander. Leerlingen leren om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid om zo het hoogst haalbare individuele doel te bereiken.

In ons schoolgebouw zijn ook een peuteropvang, een kinderdagverblijf en voor- en naschoolse opvang gevestigd. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen van 07.30 uur 's morgens tot 18.00 uur 's avonds bij ons leren en spelen.
Het kleurrijke schoolplein aan de achterkant grenst aan een binnenterrein. Er zijn klimtoestellen en kunstgrasvelden waar de kinderen kunnen spelen.

Onderwijsconcept

De leerlingen worden voorbereid op het deelnemen aan de maatschappij van de toekomst. De Nederlandse taal en rekenen staan bij ons centraal en daarnaast krijgen de leerlingen van 1 t/m 8 Engelse les. Op de PC Hooftschool kiezen wij voor thematisch onderwijs aangeboden via de methode: Alles-in-1. De verschillende vakken: zaakvakken,  expressie, Nederlandse en Engelse taal, techniek, cultuur - en meer - komen in logische samenhang aan bod. Door deze werkwijze wordt het onderwijs krachtig en betekenisvol. Op de P.C. Hooftschool komen we tegemoet aan de verschillende manieren van leren van kinderen en bieden wij onderwijs op maat. De rekenmethode: Alles-telt, is afgestemd op gedifferentieerd onderwijs. Kinderen kunnen hun talenten ontdekken tijdens het talentuur. De leerlingen volgen alle reguliere vakken en stellen daarnaast een eigen vakkenpakket samen bestaande een sportief en creatief aanbod. Voor de leerling die behoefte heeft aan uitdaging zijn er de Robotica lessen. 

Bijzonderheden

Thematisch onderwijs - talentuur - Engels in groep 1 t/m 8 - lessen robotica. 

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De school onderzoekt regelmatig of het onderwijs dat gegeven wordt doelmatig is. Hoeveel leren de kinderen bij ons en zijn hun ouders daar tevreden over? De antwoorden die we krijgen, worden gebruikt voor de planning van de lessen in de volgende periode. Alle leerlingen worden gevolgd in hun ontwikkeling. Als blijkt dat er iets niet loopt zoals verwacht, dan krijgt een kind extra ondersteuning of begeleiding. We bespreken dit met ouders.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Kinderen leren het meest als ouders en school samenwerken. Gelukkig zijn er elke dag ouders in school. Om samen met hun kind te spelen of te lezen, om mee te gaan naar de kinderboerderij of een museum, om verkleedkleren te naaien of om boeken uit te lenen in de bibliotheek. De PC Hooftschool kent een betrokken ouderraad en klassenouders. Gezamenlijk organiseren zij alle feesten en speciale dagen in samenwerking met de leerkrachten, de directie en kinderen

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Op elke werkdag kunt u naar school bellen of even binnenlopen om een afspraak te maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. We nemen uitgebreid de tijd om elkaar te leren kennen. Ouders en kinderen mogen komen kijken in de klas om zo de sfeer te ervaren.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.