Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Een school waar leren leuk is. De P.H. Schreuderschool is een kleinschalige en veilige buurtschool. Een school waar kinderen met plezier naartoe gaan. Leren is op onze school belangrijk. Een van de doelen is dan ook om uit ieder kind het maximale leerresultaat te halen.
Rust en veiligheid: we werken in kleine groepen, waardoor elk kind de begeleiding krijgt die het nodig heeft. Kinderen voelen zich op onze school geen uitzondering. Ze worden gewaardeerd om wie ze zijn. De school heeft duidelijke afspraken en regels. Ruzie, slecht gedrag of pesten accepteren we niet. 
Talentontwikkeling: elk kind heeft een talent. Ontdekken welk talent dit is, dat is onze uitdaging. De leerkrachten op de P.H. Schreuderschool zijn deskundig en gespecialiseerd en bieden de kinderen uitdaging en verdieping.

Onderwijsconcept

Onze school is een speciale school voor basisonderwijs. Een school waar veel aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen. Ook hebben wij een kleutergroep. Wij werken met moderne lesmethoden voor de basisvakken taal, rekenen en lezen. De methoden sluiten aan bij het niveau en de belevingswereld van onze leerlingen. Ook is er veel aandacht voor het leren samenwerken en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling met behulp van PBS (stimuleren van goed gedrag).

Bijzonderheden

De school heeft de mogelijkheid om kinderen met specifieke problemen extra te begeleiden: fysiotherapie, logopedie, hulp bij leer- en gedragsproblemen en/of extra gym. De kinderen volgen judolessen en er is schoolzwemmen vanaf groep 4.  Wij hebben een leerlingenraad en een actieve oudercommissie.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Ieder kind heeft een eigen leerplan, daar beschrijven we welke doelen we willen behalen. Op verschillende momenten controleren we of de doelen gehaald worden en stellen we ze bij als dat nodig is. De leerplannen worden met de ouders besproken. Voor elk kind geldt dat we kijken naar zijn of haar eigen mogelijkheden, maar ook dat we 'eruit willen halen wat erin zit'.

Ouderbetrokkenheid

Bij de ontwikkeling van kinderen hebben ouders en de school elkaar nodig, dat betekent praten met en luisteren naar elkaar. We organiseren regelmatig inloopochtenden en informatiebijeenkomsten voor de ouders. Ouders zijn erg welkom op onze school.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Weet u nog niet zeker of onze school de juiste school is voor uw kind, maak dan een afspraak voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. Om de sfeer te ervaren en om te zien welke lesmethodes we gebruiken. Inschrijven kan alleen als de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van SPPOH heeft.