Spring naar inhoud

Prins Willem Alexanderschool

Schoolprofiel

Op OBS Prins Willem Alexander is ieder kind, ongeacht zijn/haar achtergrond, welkom. Onze samenleving kent een grote diversiteit aan opvattingen. De wijk waarin onze school staat, kent een grote diversiteit aan nationaliteiten. Als gevolg hiervan heeft onze school een gemêleerde schoolbevolking. Binnen onze school maken de kinderen kennis met andere denkbeelden, waarden en levensbeschouwingen. Door samen te leren en te spelen, leren zij deze andere denkbeelden kennen en respecteren. Niet alle kinderen spreken bij ons op school Nederlands thuis. Wij besteden daarom veel aandacht aan het taalonderwijs.

Onderwijsconcept

We hebben veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast besteden wij veel tijd en aandacht aan zelfstandig werken bij onze leerlingen. Voor rekenen en taal maken wij gebruik van verlengde instructie. Er wordt veel aandacht aan de woordenschat besteed.

Bijzonderheden

We geven ons cultuuronderwijs vorm in samenwerking met Stichting CultuurSchakel. Kinderen bezoeken daarbij musea en theatervoorstellingen. Met ons aanbod van naschoolse activiteiten kunnen kinderen gratis lessen volgen op het gebied van sport, creativiteit en expressiviteit.

 

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

“Samen werken aan goede begeleiding op maat”

Het motto van onze zorgbegeleiding sluit aan bij de missie van de school.

De begeleiding van onze leerlingen is er op gericht om er samen voor te zorgen dat alle leerlingen een leuke en leerzame tijd op de basisschool hebben, waarbij een onderwijsaanbod op maat centraal staat. De leerlingen kunnen zich binnen hun eigen mogelijkheden ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke, nieuwsgierige en sociale kinderen. De school hecht hierbij belang aan de betrokkenheid van en samenwerking met de ouders.

De basisbegeleiding

De basisbegeleiding van de leerlingen in de groep is gebaseerd op de manier van lesgeven door de leerkracht. Iedere leerkracht drukt zijn eigen stempel op een groep, maar de basis van het lesgeven moet hetzelfde zijn.

De zorgcyclus

OBS Prins Willem Alexander heeft een planmatige aanpak voor zorg en ondersteuning voor alle leerlingen. Deze bestaat uit 5 fases,

- Plusklas

- Basiszorg binnen de groep

- Licht curatieve zorg binnen de groep

- Extra ondersteuning buiten de groep

- Verwijzing

Onze school speelt een belangrijke rol in alle fases van zorg en ondersteuning.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en thuis vinden wij heel belangrijk.Uit onderzoek is ook bewezen dat een goede samenwerking tussen school en thuis en de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind, het welbevinden en de prestaties van een kind bevordert. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken en over de ontwikkeling en de resultaten van uw kind. We stellen het zeer op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. We hebben een actieve Medezeggenschapsraad en Ouderraad. Een vaste groep overblijfmoeders organiseert de mogelijkheid om tussen de middag op school over te blijven. Daarnaast doen wij graag een beroep op u als ouders, om aan allerlei activiteiten in de klas en in de school deel te nemen en mee te helpen met de organisatie van deze activiteiten.

 

We willen ons wat betreft de ouderbetrokkenheid richten op een actieve en gelijkwaardige samenwerking tussen de school en ouders. 

Dit past bij de visie van de school; Ouderbetrokkenheid: ‘wij werken goed en open samen met ouders’

Daar waar mogelijk worden de ouders betrokken in de schoolleeromgeving met als doel het verkrijgen van samenwerking, begrip en respect ten opzichte van elkaar.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Naast een 'basispakket' kennis zijn het ontwikkelen van vaardigheden bij de leerlingen en het ontdekken van talenten belangrijke opdrachten waarop ons team zich richt. Een zoektocht naar vernieuwing en verbetering, zonder de goede waarden van het traditionele onderwijs overboord te zetten. Ouders en verzorgers zijn altijd welkom om kennis te maken met de sfeer en ons onderwijs.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 48 plaatsen
 • 2019 / 2020 52 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  6

  6

  2

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  14

  14

  9

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  14

  14

  6

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  14

  14

  18

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 35

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  13

  0

  4

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  26

  0

  6

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  13

  42

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 10

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk De kleine Prins
 2. U werkt zelf op onze school
 3. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school