Spring naar inhoud

Schoolprofiel

 • Leven en werken vanuit de protestants-christelijke overtuiging;
 • Respect voor alle geloven en opvattingen;
 • Iedereen is gelijkwaardig;
 • Kiezen voor overeenkomsten en niet voor verschillen.
   

Wij openen de dag regelmatig met een gebed, waarbij de kinderen zelf een bidhouding mogen kiezen. We accepteren geen religieuze uitingen zoals hoofddoekjes bij leerkrachten en stagiaires. Alle kinderen doen actief mee aan de kerst- en paasviering. Als Prinsehagheteam staan we voor ‘royale kansen voor jouw toekomst’. Hierbij kijken en evalueren we regelmatig hoe wij als school functioneren. Zo bewaken en verbeteren we de kwaliteit. Al onze leerkrachten en medewerkers ontwikkelen zich continu. Door elkaar te helpen, zijn we een kansrijk en zorgzaam team met oog voor alle betrokkenen.

Onderwijsconcept

 • aanpak gericht op de leerling
 • met plezier naar school gaan
 • ouders en school zijn samen verantwoordelijk en kunnen elkaar hierop aanspreken
 • waarden en normen zijn belangrijk op school en thuis

Voor inspectierapporten zie www.onderwijsinspectie.nl .

Bijzonderheden

Kijk voor meer informatie, zoals onze schoolgids, op onze website.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

 • klassikaal onderwijs met alle ruimte voor de individuele leerling
 • moderne methodes
 • veel aandacht voor zelfstandig werken en samen werken
 • gebruikmaken van verschillende les- en leervormen, zoals samenwerken om te leren

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De kinderen op school zijn de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers en het schoolteam. Het is UW kind dat bij ONS op school zit. Ieder met eigen verantwoordelijkheden, maar voor beiden staat het kind centraal. Door deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid bieden wij alle kinderen royale kansen voor hun toekomst.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Onze voorschool Prinsehaghe is volledig geïntegreerd in de basisschool en daarmee bieden wij onderwijs van 2 tot 12 jaar.
Verlengde schooldag  
In samenwerking met 2Samen bieden wij verlengde schooldag activiteiten gedurende de hele schoolweek.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Bij tussentijdse aanmelding geldt dat wanneer een leerling aangemeld wordt, de directie besluit testgegevens van een leerling intern dan wel extern op te vragen ofwel de leerling zelf te testen. Op basis van deze resultaten, rekening houdend met de actuele groepssamenstelling, wordt besloten of de leerling op onze school geplaatst kan worden. Deze beslissing neemt de directie.


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.