Spring naar inhoud

Prinses Marijkeschool

Schoolprofiel

De Prinses Marijkeschool is een openbare school en valt onder het bestuur van De Haagse Scholen. De school ligt in het hart van de Schilderswijk en is gehuisvest in een mooi en modern gebouw.

Eigentijds onderwijs met oog voor resultaat, talent en veiligheid.
De Prinses Marijkeschool gaat voor kwaliteit. Wij willen uit elke leerling halen wat erin zit. Het leren staat hierbij centraal. Wij besteden extra aandacht aan taal- en rekenonderwijs. Daarnaast bieden wij de kinderen de gelegenheid ook andere talenten te ontwikkelen. Om die reden werken wij in groep 1 t/m 8 met het Leerkansenprofiel (LKP). Dat betekent dat wij ons aanbod hebben uitgebreid met talentlessen, zoals drama, dans, tekenen, sport, muziek, techniek en ICT. Deze lessen worden gegeven door professionals.

Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben een iPad op school, zodat we de leerlingen goed kunnen voorbereiden op hun toekomst.

Onderwijsconcept

Eigentijds onderwijs met oog voor resultaat, talent en veiligheid! Wij willen uit elke leerling halen wat erin zit. Het leren van de leerlingen staat hierbij centraal. Wij besteden extra aandacht aan taal- en rekenonderwijs. Daarnaast bieden wij de kinderen de gelegenheid om ook andere talenten te ontwikkelen. Om die reden werken wij in groep 1 t/m 8 met het LeerKansenProfiel (LKP). Dat betekent dat wij ons aanbod hebben uitgebreid met talent-lessen, zoals drama, dans, tekenen, sport, muziek, techniek en ICT. Alle lessen worden aangeboden door professionals. Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben een iPad op school, zodat we de leerlingen goed kunnen voorbereiden op de ontwikkelingen van deze tijd.

Bijzonderheden

  • We doen aan talentontwikkeling (LKP);
  • We hebben een continurooster met begeleid buitenspel (sport);
  • We werken in alle groepen met iPads;
  • We hebben logopedie en schoolmaatschappelijk werk op school;
  • We hebben wekelijks een oudercursus en een koffieochtend;
  • We laten kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij kiezen voor kleine groepen, zodat er voor ieder kind veel aandacht is. Via een leerlingvolgsysteem worden alle kinderen hun hele schoolloopbaan gevolgd. Voor kinderen die extra hulp nodig hebben zijn er leerkrachten om die hulp te bieden. Daarnaast zetten we iPads in voor kinderen die herhaling van de basisstof nodig hebben en voor kinderen die extra uitdaging aankunnen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Naast de medezeggenschapsraad, waarin de ouders vertegenwoordigd zijn, is er een ouderraad die veel activiteiten onderneemt. Wekelijks is er een cursus voor ouders en een koffieochtend. Om de ouders te betrekken bij het leerproces van hun kind hebben we regelmatig contact. De leerkrachten en ouders spreken elkaar aan het begin van ieder schooljaar in een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek worden de verwachtingen naar elkaar uitgesproken.

 

Nog meer op onze school

Voorschool  
Voorschool
Zomerschool  
Deze school biedt in de zomer een educatief programma. Er wordt gezorgd voor een programma met schoolvakken, ontspanning en plezier. Neem voor meer informatie contact op met de school.
Weekendschool  
Op de zaterdagschool krijgen de leerlingen extra les, vooral in taal en rekenen.
Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Leerkansenprofiel  
Leerlingen krijgen extra lessen. De leerlingen leren vooral beter Nederlands spreken, lezen en schrijven, maar ook rekenen. Het leren gaat op een andere manier. Er worden veel verschillende soorten activiteiten aangeboden.
Brede buurtschool PO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voor inschrijving bent u altijd welkom en kunt u dagelijks terecht.
Onze schooltijden zijn: ma, di, do, vrij: 08.30-15.30 uur / woe 08.30-12.15 uur.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.