Spring naar inhoud

R.K. Basisschool Jeroen

Schoolprofiel

Basisschool Jeroen ligt centraal in Spoorwijk. Kinderen van verschillende nationaliteiten zitten op onze school. Het is een veilige plek voor kinderen, leerkrachten, ouders en verzorgers. Met die basis is leren leuker en gaat leren beter. We hechten veel belang aan respect voor elkaar. De kinderen en leerkrachten gaan plezierig met elkaar om. De duidelijke regels en afspraken zorgen ook voor een prettige sfeer op school. Met de peuterleerplek Dikkie Dik werken wij samen als Voorschool. Kinderen krijgen vanaf 2,5 jaar dezelfde aanpak en leren vanaf jonge leeftijd op dezelfde manier Nederlands. Op basisschool Jeroen is voorschoolse en naschoolse opvang mogelijk. Wij werken samen met stichting 2Samen. Basisschool Jeroen is een school met leertijdverlenging. Hiermee krijgen alle kinderen de kans om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. We hebben diverse vakleerkrachten voor de lessen gym, robotica en muziek. Tijdens de lunch hebben wij extra assistenten voor meer beweging. Wij noemen dit de Actieve Overblijf. Basisschool Jeroen is een verstandige keuze voor uw kind.

Onderwijsconcept

Basisschool Jeroen is een katholieke school met meerdere culturen en levensovertuigingen. In de groepen wordt in de ochtend veel zelfstandig gewerkt. Dit houdt in dat de kinderen een goede uitleg krijgen en daarna zelf aan de slag gaan. Zij moeten eerst proberen de problemen zelf op te lossen. Daarna is er tijd voor hulp van de leerkracht. Verder heeft de school de nieuwste lesmethoden voor rekenen (Snappet), taal, wereldoriëntatie en sociaal- emotionele vorming. Ook werken de kinderen op computers en tablets en hangen in alle klassen digitale schoolborden.

Bijzonderheden

Basisschool Jeroen is een centrale opvangschool voor neveninstromers. Dit betekent dat wij een klas hebben waar wij anderstalige kinderen vanaf 8 jaar opvangen. Deze groep richt zich op het leren van de Nederlandse taal.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij werken met leerstofjaarklassensysteem. De vaardigheden toetsen we met behulp van CITO-toetsen en de methode gebonden toetsen. De resultaten van de CITO-toetsen worden door de groepsleerkracht besproken met de Intern Begeleider. Wij werken bij de hoofdvakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling met groepsplannen. Voor kinderen die extra zorg nodig hebben maken we een individueel plan.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van ouders vinden wij belangrijk. We zien ouders als partner en willen graag samenwerken om het beste uit kinderen te halen. Er is een ouder/ buurtkamer, waar iedere ochtend koffie gedronken kan worden en waar informatieve bijeenkomsten, lessen en handwerkochtenden zijn. Ook zijn er inloopochtenden, waarbij ouders het onderwijs in de klas van hun kind kunnen meemaken. Ouders kunnen een actieve rol hebben in de oudercommissie, MR of als hulpouder bij sportdagen. Met de schoolapp en via de website houden we ouders op de hoogte van onze activiteiten. Ouders zijn altijd welkom.

Nog meer op onze school

Leerkansenprofiel  
Leerlingen krijgen extra lessen. De leerlingen leren vooral beter Nederlands spreken, lezen en schrijven, maar ook rekenen. Het leren gaat op een andere manier. Er worden veel verschillende soorten activiteiten aangeboden.
Brede buurtschool PO  
Brede buurtschool PO
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond
Taalonderwijs voor volwassenen

De school biedt  Nederlandse lessen aan voor volwassenen. Wij werken oa samen met Mondriaan. Wekelijks komen een kleine 200 cursisten. Er is nog plaats voor nieuwe deelnemers.

De school heeft de ambitie om het taalcentrum van Den Haag te worden.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen.

De contactpersoon heet Gerard Paardekooper

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Nieuwsgierig geworden? Voor het inschrijven van uw kind(eren) of voor een vrijblijvend gesprek en rondleiding, kunt u contact opnemen met mevrouw Bakkers of Hertogh. Wij maken graag tijd voor u.

 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond
  • 2021 / 2022 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een deeltijd variant. Op dit moment hebben wij 2 opvanggroep(en) en zijn er 1 plaatsen beschikbaar.