Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Rosa basisschool ligt in een multiculturele Haagse wijk. De basisschool en voorschool werken nauw samen, zodat de doorgaande leerlijn is gewaarborgd. Kwalitatief goed onderwijs is onze focus. Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden taal en rekenen en we werken met moderne methodes. Door gedifferentieerd les te geven en kinderen te laten samenwerken, worden zij gestimuleerd en gemotiveerd om goede prestaties te behalen. Waar zoveel verschillende kinderen elkaar dagelijks ontmoeten, vinden wij het belangrijk dat er duidelijke omgangsregels zijn. Schelden, pesten en vechten worden op onze school niet geaccepteerd. Wij scheppen een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt. Vriendelijke, spontane en open omgangsvormen vinden wij van groot belang. Wij proberen onze school niet alleen een goede, maar ook een gezellige en veilige basisschool te laten zijn voor iedereen. De Kanjertraining is voor ons de leidraad en wij zijn trots op onze school, waar rust en veiligheid voelbaar zijn. In zo’n omgeving komen kinderen het best en het mooist tot bloei.

Onderwijsconcept

In ons werken met de kinderen passen we zo veel als mogelijk differentiatie toe: we passen de instructie aan de leerbehoefte van het kind aan. We gebruiken hiervoor onder andere differentiatieplannen en groepsplannen. De vijf essentiële kenmerken van de Rosa-basisschool zijn: - gedifferentieerd onderwijs, aandacht voor individuele leerlingen - hoge haalbare doelen stellen - duidelijke waarden en normen en consequent naleven van bijbehorende regels - centraal staan respect, welbevinden en veiligheid - plezier in onderwijs

Bijzonderheden

Voorzieningen: gymlokaal, gymleerkracht, speellokaal, intensieve leertijd, excursies, verlengde schooldag activiteiten, Sportmatch, BSO Roos, peuters en kleuters in één gebouw.

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Afgeleid van ons meerjarenschoolplan stellen we ieder jaar een beleidsplan op. In dit plan staat wat we willen gaan doen en wanneer. We spreken af wie wat doet en hoe we willen evalueren. De resultaten van de toetsen die de kinderen maken worden besproken en gebruikt om het onderwijs zowel klassikaal als individueel te verbeteren.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Het opvoeden van kinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten. Dit is ook een van onze uitgangspunten. Het is daarom belangrijk dat duidelijk is wat ouders en school van elkaar mogen verwachten. Regelmatig contact is daarom wenselijk. Het belang van uw kind staat centraal! Betrokkenheid van de ouders zien we ook terug in de medezeggenschapsraad, de oudervereniging en diverse activiteiten waarbij ouders ons helpen.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wij vinden het belangrijk om bij het inschrijven van uw kind voldoende tijd te hebben voor een rustig gesprek met de ouders. Het is daarom verstandig om van tevoren een afspraak te maken. Na het kennismakingsgesprek krijgt u een rondleiding en kunt u uiteraard al uw vragen stellen.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.