Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Samenwerkingsschool Balans ligt in de wijk Leidschenveen en is een moderne, interconfessionele school voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Onze school geeft godsdienstonderwijs vanuit een moderne visie op de gemeenschappelijke rooms-katholieke en protestants-christelijke tradities. We vinden het van belang om kinderen elke dag te wijzen op christelijke normen en waarden. Het team geeft hierbij het goede voorbeeld. Het team werkt aan kwalitatief goed onderwijs, met goede resultaten voor alle kinderen (binnen de mogelijkheden van het kind). We willen de kinderen goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs en de maatschappij. We moedigen kinderen aan goede resultaten te halen. Zo wordt een belangrijke basis gelegd voor hun toekomst.

 

Onderwijsconcept

Wij zijn een kleine grote school, waar we hand in hand een evenwichtige basis leggen voor ieder kind op weg naar de toekomst. Op sws Balans staat het kind centraal. We bieden boeiende lessen, goed te volgen voor alle kinderen, waarbij we rekening houden met verschillen. We bieden leerstof op niveau en werken planmatig om zodoende het beste uit ieder kind te halen. Door open te staan voor vernieuwingen, maar trouw te blijven aan onze eigen weg, menen we kinderen als autonome, zelfstandige mensen op te laten groeien. Dit doen we samen met ouders en team in een open en ontspannen sfeer.

Bijzonderheden

Wij zijn trots op onze website. Bijna dagelijks kunt u een weerslag vinden van gewone en bijzondere activiteiten van de kinderen op Balans.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De directie en het team van Balans heeft gekozen voor het INK-model voor kwaliteitszorg. Met dit model kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs bepalen. Zo laat het model zien op welke punten we de kwaliteit kunnen verbeteren. Hiervoor maken we een plan, voeren dit uit en bespreken we de resultaten.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Onze school vindt goede communicatie met betrokkenenheid heel belangrijk. De schoolleiding zorgt daarom voor goed overleg tussen directie, team, ouders en bestuur. Deze overlegmomenten bieden helderheid en dragen bij aan het verduidelijken van het leerproces van de kinderen. De school doet drie keer per jaar verslag van de resultaten van de kinderen aan de ouders. De oudervereniging en de medezeggenschapsraad helpen ons bij praktische zaken en geven advies. Ouders worden online op de hoogte gehouden van de activiteiten die spelen op school.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

U bent altijd van harte welkom op een kennismakingsbijeenkomst, welke eenmaal per maand gehouden wordt. Kijk op onze website voor de data. De groepsgrootte van de groepen 3 t/m 8 bedraagt ongeveer dertig kinderen. De zeven kleutergroepen, heterogeen van samenstelling, lopen uiteindelijk ook tegen de dertig kinderen. Halverwege het schooljaar start een achtste kleutergroep. Informatie inwinnen over het aanmelden kan altijd eerder.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2020 / 2021 94 plaatsen
 • 2021 / 2022 92 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  24

  0

  17

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  23

  0

  14

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  24

  0

  24

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  23

  0

  18

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 74

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. U werkt zelf op onze school
 2. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Balans- Vlietkinderen