Spring naar inhoud

St. Carolusschool

Schoolprofiel

De St. Carolusschool ligt in de wijk Kortenbos. We hebben kinderen van veel verschillende nationaliteiten. In ons onderwijs gaan we niet uit van het gemiddelde, maar houden we rekening met de eigenschappen en mogelijkheden van ieder kind. Het team werkt vol enthousiasme aan de kwaliteit van het onderwijs. Veiligheid en geborgenheid voor leerlingen en ouders staat centraal. De school heeft een mooi groen schoolplein, waar op allerlei manieren gespeeld kan worden. Ook heeft de school het vignet gezonde school, een waardering op het gebied van bewegen en voeding. Hier heerst een sfeer waarin je je snel thuis voelt. Het onderwijs is van zeer goede kwaliteit. We proberen groepen klein te houden met circa 28 kinderen. Ontwikkeling van de kinderen gebeurt niet alleen op het gebied van kennis, maar ook op sociaal en creatief gebied. De school bevordert de zelfstandigheid en samenwerkend leren.

Onderwijsconcept

De Carolusschool streeft naar goed onderwijs, met goede resultaten voor alle kinderen. Wij zijn ons ervan bewust dat dit meer inhoudt dan het halen van hoge scores. Een goede balans tussen kennis, sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden is bij de ontwikkeling van groot belang. Met ons onderwijs willen wij de kinderen niet alleen een basis bieden voor het vervolgonderwijs. Wij proberen de kinderen te stimuleren om zelfstandig te werken, verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen en samen te werken.

Bijzonderheden

Leerlingen van groep 1 t/m 8 kunnen na schooltijd regelmatig meedoen aan creatieve en sportieve verlengde schooldag activiteiten. De voor- en naschoolse opvang wordt geregeld door 2Samen, in de vestiging 2aan2.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De nadruk van onze kwaliteitszorg ligt op het primaire proces: de kwaliteit van leren en onderwijzen. Een voorwaarde is dat het team aan de verbetering van de kwaliteit blijft werken. Kwaliteit begint voor ons met het stellen van vijf vragen: doet de school de goede dingen, doet de school die dingen goed, hoe weet de school dat, vinden anderen dat ook en wat doet de school met die kennis?

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders van de Carolusschool moeten zich welkom en thuis voelen op school. ‘School’ en ‘thuis’ moeten elkaar ondersteunen. Ouders moeten op de hoogte zijn van wat de school verwacht van ouders en de school moet op de hoogte zijn wat ouders verwachten van de school. Ouders worden betrokken bij het onderwijs, zo zijn er onder andere inloop- en kijkmomenten.

Wij zijn in het schooljaar 2016-2017 gestart met het traject ouderbetrokkenheid 3.0

Nog meer op onze school

Voorschool  
Voorschool
Verlengde schooldag  
Na school bieden we sportieve, creatieve en culturele lessen in periodes van 8 á 9 weken voor verschillende leeftijdsgroepen op basis van een open inschrijving door de kinderen.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
Gezonde school

Onze school heeft het predicaat "gezonde school" Wij hebben een Groen Schoolplein.
Wij hebben een sportcoördinator die de leerlingen laat kennismaken met verschillende sporten en sportverenigingen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wij vinden het belangrijk om bij het inschrijven voldoende tijd te hebben voor een gesprek met de ouders. Het is verstandig om van tevoren een afspraak te maken. U kunt ook gebruikmaken van de geplande informatiebijeenkomsten. Zie hiervoor de site van de school.


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.