Spring naar inhoud

't Palet - Vaillantlaan

Schoolprofiel

Basisschool ’t Palet is de basisschool in de Schilderswijk die het verschil maakt en meer biedt dan onderwijs alleen. We zijn er trots op dat ons onderwijs het predicaat Excellent gekregen heeft. Wij maken betekenisvolle keuzes: alle activiteiten onder schooltijd staan in relatie tot het onderwijsprogramma. Hierbij verliezen wij de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind niet uit het oog. Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van de kinderen door het inzetten van onze deskundigheid. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich medeverantwoordelijk voelen en eigenaar worden van hun eigen leerproces. 

Ons hoofdgebouw heeft zijn hoofdingang aan de Vaillantlaan. De school heeft moderne dependances in de Gerard Doustraat en in de Doedijnstraat.

 

Onderwijsconcept

't Palet werkt als betrokken Brede BuurtSchool steeds meer samen met diverse partners in de wijk. Wij werken met het LeerKansenProfiel voor de groepen 1-8. Door in te zetten op meer tijd voor taal en rekenen, kwaliteit binnen de kunstvakken en meer bewegingsonderwijs, verbeteren wij de leerresultaten, de taalontwikkeling en sociale emotionele vaardigheden. Daarnaast hebben wij binnen de school ook schakelklassen in de groepjesvariant waar leerlingen naast het reguliere lesprogramma een extra impuls krijgen op het gebied van woordenschat- en taalontwikkeling.

Bijzonderheden

Ook leerlingen die vanuit het buitenland naar Nederland verhuizen, kunnen wij onderwijs bieden. Zij krijgen buiten de groep intensief taalonderwijs om zich de Nederlandse taal eigen te maken.
Wij werken voor de groepen 1 t/m 8 met het Leerkansenprofiel. Naast het reguliere lesprogramma hebben wij extra aanbod, zodat leerlingen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De kern van ons kwaliteitszorgsysteem zit in het primaire proces, het leren van leerlingen en de ondersteuning daarbij door het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten. Ons kwaliteitszorgsysteem staat beschreven in het kwaliteitshandboek.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Samen met ouders zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Wij zijn een 'open' school en vinden het erg belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind(eren). Dit komt de leerprestaties en het welbevinden van leerlingen op school ten goede. Ouders zijn actief bij vieringen, overblijf, sportdagen en excursies, maar helpen ook in de groepen.

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Een voorschool is een samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de basisschool. Zij werken samen aan één educatief programma.
Zomerschool  
't Palet biedt ook zomerschool!
Leerkansenprofiel  
Leerlingen krijgen extra lessen. De leerlingen leren vooral beter Nederlands spreken, lezen en schrijven, maar ook rekenen. Het leren gaat op een andere manier. Er worden veel verschillende soorten activiteiten aangeboden.
Brede buurtschool PO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Hebt u interesse in onze school en wilt u uw kind inschrijven? U kunt altijd even langskomen of bellen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens het gesprek nemen wij alle tijd om uw vragen te beantwoorden en krijgt u een rondleiding. Ook op onze site en in de schoolgids vindt u alle informatie over basisschool 't Palet. Dan weet u waar u voor kiest.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond
  • 2021 / 2022 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een groepjes variant. Op dit moment hebben wij 1 opvanggroep(en) en zijn er 5 plaatsen beschikbaar.