Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Een gezellige school met uitstekende resultaten en een betrokken en gemotiveerd team. Onze kinderen zijn denkvaardig, leervaardig en sociaalvaardig. Er is veel aandacht en ruimte voor speelse, sportieve en buitenschoolse activiteiten. Als brede buurtschool bieden wij vele activiteiten aan, zoals kook- en technieklessen en andere cursussen. We doen mee aan de Haagse Sporttuin. De Van Ostadeschool heeft een actieve oudercommissie en werkt samen met ouders. Het is erg belangrijk dat onze ouders op school komen om te praten over wat zij belangrijk vinden en dat zij zien wat er op onze school gebeurt. Op deze manier krijgen we de beste resultaten. Wij zijn een innovatieve, lerende organisatie en al onze leerkrachten doen cursussen om ons onderwijs verder te verbeteren. Ons schoolklimaat is prettig en veilig, zodat de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.

Onderwijsconcept

De Van Ostadeschool richt zich op allerlei vormen van leren. Dit houdt in dat de school goede resultaten, goede samenwerking, kritisch denken en oplossingsgericht denken erg belangrijk vindt. Ons team volgt veel nascholing over het Leren van Kinderen. De school werkt vanuit een duidelijke visie en met heldere speerpunten. Deze zijn: sociaal-emotionele ontwikkeling, denk-en leervaardigheden en rekenen en taal. Het zichtbaar leren is belangrijk in onze schoolvisie. Leerlingen krijgen vaardigheden mee op sociaal, cognitief en persoonlijk gebied. Daarvoor gebruiken wij de onderwijsconcepten van LeerBewust en The Leader in Me.

Bijzonderheden

Op de Van Ostadeschool werken we aan vaardigheden die onze kinderen nodig hebben voor nu en in de toekomst. Hiervoor gebruiken wij 'LeerBewust' en 'The Leader in Me'. Zodat de leerlingen sociaal-, denk- en leervaardig worden. 

De Van Ostadeschool heeft drie keer op rij het predicaat 'Excellente school' gekregen van het Ministerie van Onderwijs. Dit predicaat wordt uitgereikt aan scholen waar het niveau van het lesgeven erg hoog is en waar de resultaten zeer goed zijn.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

In de onderbouw hebben we meerdere gespecialiseerde leerkrachten zodat kinderen op jonge leeftijd veel extra begeleiding krijgen. De school kiest er bewust voor om juist op jonge leeftijd veel extra hulp en begeleiding te geven zodat kinderen op latere leeftijd minder problemen krijgen. Als uw kind toch problemen heeft met een vak of een onderdeel, bieden wij de kinderen extra hulp. Zo kunnen we achterstanden verminderen en/of wegwerken.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van hun kinderen. De Van Ostadeschool doet het goed op het gebied van ouderbetrokkenheid. De school heeft een erg betrokken oudercommissie en medezeggenschapsraad die de leerkrachten helpen op diverse gebieden. Zij organiseren feesten en denken mee over de toekomst van de school en de wijk. Onze leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport. Dit wordt met u besproken tijdens de rapportweken. Ook organiseert de school regelmatig thema-avonden over verschillende onderwerpen die te maken hebben met de ontwikkeling van uw kind. Uiteraard zijn ouders altijd welkom op school om te praten over de ontwikkeling van hun kind of om andere zaken te bespreken. 

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Voorschool We werken samen met de Voorschool van Stichting Jeugdwerk. Daarnaast heeft de Van Ostadeschool een PRE-school, waar peuters van 2,5 jaar ingeschreven worden bij ons als leerlingen van onze school.
Zomerschool  
Deze school biedt in de zomer een educatief programma in samenwerkingen met andere scholen in de wijk. Er wordt gezorgd voor een programma met schoolvakken, ontspanning en plezier. Neem voor meer informatie contact op met de school.
Weekendschool  
In samenwerking met het Johan de Witte krijgen leerlingen op de zaterdagschool extra les, vooral in taal en rekenen en studievaardigheden. Op de Schilderswijk University komen kinderen uit de wijk die extra uitdaging kunnen gebruiken.
Verlengde schooldag  
In samenwerking met Stichting Jeugdwerk organiseert de Van Het zichtbaar leren is belangrijk in ons schoolconcept. Leerlingen krijgen vaardigheden mee op sociaal, cognitief en persoonlijk gebied. Daarvoor gebruiken wij de onderwijsconcepten LeerBewust en The Leader in Me een breed aanbod aan naschoolse activiteiten, zoals drama, koken, techniek en knutselen.
Brede buurtschool PO  
We hebben een intensieve samenwerking met welzijnsorganisaties, bibliotheek, jongerenorganisaties, politie en schoolmaatschappelijk werk. "It takes a villages to raise a child".
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
Het leerorkest: The Residents

Onze school heeft een echt orkest. Voor kinderen vanaf groep 5 is er de mogelijkheid een muziekinstrument te leren bespelen, bijvoorbeeld cello, viool of trompet. De lessen worden gegeven door musici van het Residentie Orkest. Een paar keer per jaar treedt het leerorkest op voor publiek.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wilt u een rondleiding door de school of uw kind aanmelden? Neemt u dan telefonisch contact met ons op. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, komt u dan gerust langs voor een gesprek.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond
  • 2021 / 2022 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.