Spring naar inhoud

Waalse Louise de Colignyschool

Schoolprofiel

De Waalse Louise de Coligny (WLC) staat met beide benen in de maatschappij en zorgt ervoor dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. We willen dat onze kinderen zich competent en verantwoordelijk voelen voor hun (samen) leren en (samen) leven. Een kind is meer dan een cognitieve opsomming; een kind is ook sportief, creatief en coöperatief en WLC biedt zijn leerlingen een breed pakket aan activiteiten, die het (samen) leren en (samen) leven stimuleren. Onze populatie vertegenwoordigt meer dan veertig landen en is een samenspel van verschillende culturen en geloven. Deze multiculturaliteit zien we als de kracht van de school en een voorbeeld voor een maatschappij van respectvolle gelijkwaardigheid. WLC is een protestants-christelijke basisschool en vanuit deze identiteit willen wij andere geloven en culturen ontmoeten en leren kennen. Voor ons is het belangrijk dat wij niet kijken naar de verschillen in de geloven, maar dat we op zoek gaan naar de overeenkomsten in de geloven. Deze overeenkomsten verbinden ons en bieden ons allemaal betrokkenheid.

Onderwijsconcept

Leren en leven staan centraal op de Waalse Louise de Colignyschool. De twee vormen de twee pijlers waarop onze school is gebaseerd. Leren: Tijdens de tijd bij ons op school, stimuleren en dagen we ieder kind uit. Leven: Een fijne sfeer, wederzijds respect naar elkaar en vertrouwen vinden we belangrijk voor onze leerlingen, ouders en teamgenoten.

Ieder kind, iedere ouder, ieder teamlid kan en mag zich gezien en gehoord voelen op school en mag zich thuis voelen in een veilige omgeving. Wij kijken met een positieve blik naar elkaar en gaan uit van wat we kunnen en kennen. Van daaruit nodigen wij onze kinderen uit steeds meer te kunnen en te kennen. Voor ons is belangrijk, dat we ieder kind als individu zien en dat wij in onze benadering maatvoering en eigenheid centraal hebben staan. Rust, reinheid en regelmaat zijn voor ons daarin belangrijke waarden.

Wij zien onze pedagogische identiteit terug in :

  • Het structureel gebruiken van de NAR methode (Netjes, Aardig, Rustig)
  • Het structureel gebruiken van de PAD methode
  • Het met een handdruk begroeten van onze leerlingen aan het begin van de dag en het met een handdruk afscheid nemen aan het eind van de dag
  • Een open houding van leerkrachten waarmee een gestructureerde leeromgeving wordt gecreëerd.

 

 

Bijzonderheden

De school werkt samen met Robin Dak en Nilan.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Om de resultaten te volgen hebben wij een goede zorgstructuur. De leerkracht staat hierin centraal. De leerkracht volgt de groep en iedere leerling apart. Dit doen we door het volgen van de resultaten van de methodetoetsen en Cito-toetsen. Deze worden op vaste tijden afgenomen. Drie keer per jaar bespreken de leerkracht en de intern begeleider alle leerlingen. De leerresultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling staan dan centraal. Als leerlingen extra zorg nodig hebben, wordt dit meteen afgesproken.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Met nieuwe contacten, nieuwe activiteiten en een sterke binding tussen school en ouders bevorderen wij het leren van al onze kinderen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

U bent van harte welkom om een afspraak te maken op onze school. Dat kan telefonisch of per e-mail.
Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind aanmelden. Maak gebruik van het aanmeldformulier dat u van de gemeente hebt ontvangen. Na inschrijving heeft uw kind een plek op school; u ontvangt hiervan een bevestiging.

 


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.