Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Openbare daltonbasisschool Waterland ligt in de wijk Waterland in Leidschenveen. Samenwerken, zelfstandigheid en reflectie zijn belangrijke pijlers. Als een leerling extra zorg en/of aandacht nodig heeft, dan hebben we daarvoor een goed zorgsysteem. Wij bieden kinderen onderwijs dat ze een goede basis geeft en zorgen ervoor dat zij het fijn hebben op onze school. De kwaliteit van ons onderwijs en het schoolklimaat wordt door de Onderwijsinspectie (2016) als 'goed' beoordeeld. 

Onderwijsconcept

Vanuit de daltonprincipes bieden wij een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs. Leerlingen leren bij ons namelijk zelfstandig te werken, samen te werken en eigen verantwoordelijkheid te nemen. De Cito-scores en verwijzing naar het voortgezet onderwijs zijn boven het landelijk gemiddelde. 

Bijzonderheden

Om kennis te maken met cultuur gaan de kinderen regelmatig naar musea, toneel- en muziekvoorstellingen. In groep 1 t/m 8 wordt er Engels gegeven. Er zijn veel naschoolse activiteiten. Wij zetten in op het onderzoekend leren van kinderen. Digitalisering, wetenschap en techniek zetten wij in om de kinderen voor te bereiden op de steeds veranderende maatschappij. 

We welcome expatfamilies and their children in our school. You can make an appointment to see and experience the educational Daltonsystem we use. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Als een leerling speciale zorg nodig heeft, stelt de groepsleerkracht met de intern begeleider een handelingsplan op dat met de ouders wordt besproken. In de groepen 2 t/m 8 gebruiken we Cito-toetsen als volgsysteem om de resultaten van leerlingen bij te houden. 

We aim for results that are fit to the development of our children. When this goal is reached every child will go to a high school that is perfect with its own level. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking tussen ouders en school is van het grootste belang. De ouders worden via ‘Het Waterlandjournaal’ op de hoogte gehouden van wat er gebeurt op school. Alle informatie staat ook op onze website. De school heeft een betrokken en actieve ouder- en medezeggenschapsraad. Daarnaast krijgen wij veel hulp van ouders bij allerlei activiteiten.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Vanaf 3,5 jaar mag uw kind twee ochtenden per week deelnemen aan onze 0-groep, op dinsdag en donderdag. Onder begeleiding van medewerkers van onze samenwerkingspartner Vlietkinderen maken de kinderen zo kennis met ons Daltononderwijs systeem en wordt de eerste schooldag vanaf 4 jaar een logische stap. De drempel is minder hoog, want de kinderen zijn al helemaal gewend! When your child is 3,5 years old, there is the possibility to join our Group 0. Tuesdays and thursdaymornings the cchildren then can enroll in our class to get adjusted to our way of education and the Dalton system. The first day of school at age 4 will then be a logical step, as the children are already used to being in school.
Zonder leerlingplafond  
Onze klassen hebben momenteel 25- 30 leerlingen per groep. We zien dat ons Daltonsysteem hier goed op inspeelt. Door gedifferentieerd en op maat onderwijs te bieden, kinderen te leren om te gaan met uitgestelde aandacht zien we dat de groepsgrootte geen drempel is.

Onze school is de laatste jaren bezig met projectmatig werken. Daarin worden de zaakvakken (wereldoriëntatie) verwerkt. Digitalisering en Wetenschap en techniek worden vaste vakken de komende jaren. De insteek is om de leerling naast de basisvakken: taal, rekenen, lezen, vaardigheden mee te geven die belangrijk voor de maatschappij van morgen. Dit is een mooi proces om te volgen!

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Onze school heeft kennismakingsochtenden waar informatie gegeven wordt over de school en het daltononderwijs. Er is gelegenheid tot vragen stellen en een leerling van de leerlingenraad leidt de ouders rond. U kunt zich telefonisch aanmelden. Op de website is een filmpje van onze school te zien. De plaatsingsdatum is in principe de eerste schooldag nadat uw kind 4 jaar is geworden. Bij oudere kinderen is er eerst overleg.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.