Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Basisschool Willemspark valt onder de stichting Haagsche Schoolvereeniging (HSV) en heeft, net als de andere scholen van de HSV, een algemeen bijzondere inslag. De Willemsparkschool zit vanaf 2015 in een geheel nieuw gebouw aan de Frederikstraat. We zijn trots op dit gebouw, met onder andere een grote gymzaal en een dak met zonnepanelen.

De Willemsparkschool heeft tot taak de kinderen goed onderwijs te geven. Wij willen dit bieden in een veilige en ontspannen sfeer. De omgang tussen kinderen, ouders en leerkrachten is gebaseerd op respect voor elkaar.

Onderwijsconcept

Vanaf 2007 werken we met een internationaal onderwijsprogramma voor de zaakvakken, het IPC. Dit programma heeft alle belangrijke thema’s voor de 21e eeuw en is opgebouwd rond projecten, units genoemd. De units zijn ingedeeld in een programma voor de 4- en 5-jarigen en drie verschillende ‘mileposts’: 6- en 7-jarigen, 8- en 9-jarigen en 10- tot 12-jarigen. Elke unit heeft duidelijke leerdoelen en het programma is zo geschreven dat het rekening houdt met de manier waarop de hersenen van de kinderen werken. Vanaf groep 1 wordt de Engelse les aangeboden door een vakleerkracht.

Bijzonderheden

 • Groepen van maximaal 28 leerlingen;
 • Groep 1 t/m 8 werkt met digitale schoolborden;
 • Ons onderwijsconcept is IPC;
 • Een IPC/cultuurcoache die ons cultuuronderwijs op een hoger plan brengt;
 • Iedere week muziekles van een vakdocent voor alle kinderen;
 • Iedere week Engelse les van een native speaker (docent).

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij bieden een veilige sfeer en hebben veel aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Wij werken met moderne methoden voor taal, lezen en rekenen. Met methodegebonden toetsen en Cito-toetsen volgen we de ontwikkeling van de kinderen.  De intern begeleiders en remedial teacher begeleiden de leerkrachten en leerlingen. Zij kunnen hierbij gebruikmaken van de kennis van het HCO, een GZ-psycholoog, een schoolmaatschappelijk werkster, een begeleider van SPPOH, de schoolarts en de jeugdverpleegkundige.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij willen graag open communicatie met ouders. Elke twee weken komt er een nieuwsbrief uit waarin ouders kunnen lezen over de activiteiten op school. Wij hebben een medezeggenschapsraad. Ook heeft elke groep twee contactouders die helpen bij het organiseren van verschillende activiteiten.

Bij de IPC-lessen zijn veel ouders bereid om mee te helpen bij de verschillende activiteiten.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Ouders die hun kind(eren) willen aanmelden in een van de vaste periodes maar eerst de school willen zien of meer willen weten, kunnen een informatieochtend bijwonen. Deze bijeenkomst duurt een uur, waarin de locatieleider vertelt over ons onderwijsconcept en ouders hun vragen kunnen stellen en een rondleiding krijgen. 

Als uw kind ouder is dan 4 jaar en dus later instroomt, kunt u hem of haar aanmelden door het aanmeldingsformulier te downloaden van onze site en deze naar ons te zenden per post of e-mail.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2019 / 2020 26 plaatsen
 • 2020 / 2021 26 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20 past

  6

  0

  8

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20 default

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20 default

  13

  0

  25

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20 default

  7

  0

  12

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 26

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2020. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21 past

  7

  7

  0

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21 default

  6

  6

  0

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21 default

  7

  7

  0

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21 default

  6

  6

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 0

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. U werkt zelf op onze school
 2. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.