Spring naar inhoud

Schoolprofiel

In het centrum van Den Haag wonen mensen met uiteenlopende afkomsten, geloven, talen, opleidingen en inkomens. Ze vormen hier een bruisende gemeenschap. De Zuidwalschool biedt in deze wijk al jaren een veilige en liefdevolle schoolomgeving. Ieder kind mag hier zichzelf zijn en krijgt de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen. We leren kinderen rekening te houden met elkaar. Samen proberen we het beste uit elk kind, met zijn diverse interesses en talenten, naar boven te halen. We stemmen ons onderwijs af op de verschillende niveaus en gaan uit van kansen en krachten. Op de Zuidwalschool groeit daarom de komende jaren een generatie op die klaar is voor een voortdurend veranderende toekomst.

Onderwijsconcept

We werken op de Zuidwalschool met modern klassikaal onderwijs. Elk kind leert in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier en daar is nadrukkelijk aandacht voor bij ons op school. We gaan daarbij uit van het ontwikkelingsniveau van elk kind en passen hier leerstof en instructie op aan. Dagelijks wordt er bekeken, of het onderwijsaanbod goed aansluit op het beheersingsniveau van elke leerling. Daarbij vinden we het van belang dat kinderen leren vanuit eigen motivatie en verantwoordelijkheid. Op die manier werken we aan een groter gepersonaliseerd onderwijsaanbod.
De Zuidwalschool staat voor een goede voorbereiding op de toekomst in een veilige en liefdevolle omgeving!

Bijzonderheden

De Zuidwalschool vormt met peutergroepen en kinderopvang samen Kindcentrum Zuidwal.
Er zijn in het gebouw dreumesactiviteiten, ouderlessen, peutergroepen, de basisschool, opvang voor en na schooltijd, overblijf, naschoolse kook-, techniek- en sportlessen, huiswerkbegeleiding, schoolmaatschappelijk werk, logopedie, het leren bespelen van instrumenten, een bibliotheek, speelotheek, en nog veel meer. Door dit allemaal te combineren, ontstaat een doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen. Alles onder één dak en binnen één kindcentrum. Kortom, dé school voor uw kind.

 

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De Zuidwalschool heeft een goede kwaliteitszorg. Met ons leerlingvolgsysteem kunnen we ieder kind volgen en onderwijs op maat aanbieden. Extra intensieve leertijd wordt aangeboden in de groepen 3 en 4.

Wij vinden het van groot belang dat onze leerlingen een zo hoog mogelijk resultaat behalen. Alle leerlingen worden drie keer per jaar besproken om een goed beeld te krijgen van hun ontwikkeling. Naar aanleiding van deze gesprekken kunnen leerlingen extra hulp of een extra aanbod krijgen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is voor ons van groot belang en om die te vergroten organiseert de Zuidwalschool diverse ouderactiviteiten:​

  • Kindersymfonie+
  • Samen Spel Samen Taal
  • Opvoeden en zo.
  • EHBO voor ouders
  • Thematische koffieochtenden
  • naailessen
  • ouderbijeenkomsten in het kader van huiswerkbegeleiding
  • speelotheek, die geleid wordt door ouders.

De Zuidwalschool heeft peuteropvang.Er zijn twee peuteropvang-groepen met voorschoolse educatie. In de onderbouw en bij de peuteropvang wordt gewerkt met de methode Piramide. Onderdeel van die methode is de dagelijkse spelinloop, waarbij de ouders van harte welkom zijn. Onze peuter- en kleuterbibliotheek is dagelijks geopend en de uitgifte van de boeken wordt verzorgd door onze ouders.

De speelotheek in het ouderatelier is meerdere dagen per week geopend. De uitgifte van het speelgoed wordt geregeld door onze ouders. Er is divers speelgoed voor iedere leeftijd aanwezig.

Verder worden er iedere woensdagochtend ouderactiviteiten georganiseerd in het open ouderatelier. U kunt dan deelnemen aan ontwerp-en naailessen, dit alles ten dienste van de school.

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Vanaf 2,5 jaar is uw kind welkom op de peuteropvang, die gehuisvest is binnen ons gebouw en waar wij intensief mee samenwerken. Zo werken wij aan een goede doorgaande lijn binnen peuteropvang en de kleutergroepen van de basisschool.
Zomerschool  
Deze school biedt in de zomer een educatief programma voor leerlingen uit alle groepen. Dit programma wordt programma wordt georganiseerd vanuit Samen 10+. Er wordt gezorgd voor een programma met schoolvakken, ontspanning en plezier. De locatie van de zomerschool kan per jaar verschillen. Neem voor meer informatie contact op met de school.
Weekendschool  
Op de weekendschool krijgen de leerlingen extra les, vooral in taal en rekenen, maar worden ze ook voorbereid op de maatschappij, bijvoorbeeld beroepenvoorlichting.
Verlengde schooldag  
Op de Zuidwalschool wordt tijdens de uren in de Verlengde Schooldag de leerlingen een leerlijn techniek aangeboden. Verder krijgen de leerlingen in de groepen 6,7 en 8 huiswerkbegeleiding en/ of verdiepingslessen. Onze kinderen kunnen ook deelnemen aan kooklessen, waarbij veel aandacht besteed wordt aan "gezond eten".
Brede buurtschool PO  
Brede Buurtschool De Brede Buurtschool is voor peuteropvang, kleuters, tieners, jongeren, ouders, vrijwilligers. Kortom voor bewoners een herkenbaar punt in de wijk. Bij de Brede Buurtschool leren en spelen kinderen, kunnen ouders en vrijwilligers terecht voor voorlichting & informatie, diverse cursussen en vragen over opvoeding. De pedagogisch medewerker, de leerkracht, de wijkagent en de sociaal-cultureelwerker werken in de Brede Buurtschool in het belang van het kind en ouder nauw met elkaar samen. Stichting Jeugdwerk Den Haag en de Zuidwalschool, de openbare bibliotheek, de wijkagent enz. zijn partners in de Brede Buurtschool.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

U bent iedere dag welkom voor meer informatie of om onze school te komen bekijken. Een afspraak maken hoeft niet.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond
  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.