Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Speciale basisschool Het Avontuur werkt aan een veilig klimaat waarin het kind zich kan ontwikkelen. Een veilig klimaat heeft alles te maken met hoe het kind zich voelt op school. Als een kind positief denkt over wat hij kan, zal hij zich goed voelen. Om dit te bereiken leren wij het kind kennen, zodat wij weten waar het kind in zijn ontwikkeling staat en spreken wij hem/haar aan op zijn niveau.  

Een kind wil aangesproken worden op zijn zelfstandigheid. Daarom leren we ze zelf activiteiten kiezen, zichzelf doelen stellen, taakgerichtheid en doorzettingsvermogen ontwikkelen en zich verantwoordelijk voelen voor de uitvoering en het resultaat van de activiteiten. We werken ernaar dat kinderen leren samenwerken, elkaar helpen, zich verplaatsen in elkaar, rekening houden met anderen en vertrouwen krijgen in kinderen en volwassenen. Wij werken aan een leeromgeving waar anders leren geaccepteerd wordt. Leerkrachten hebben aandacht voor wat de kinderen nodig hebben om zich te kunnen redden in de samenleving. SBO Het Avontuur wil een veilige, positieve, sociale omgeving scheppen, waarin de leerlingen optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs. 

Onderwijsconcept

SBO Het Avontuur gaat er vanuit dat kinderen leren als zij willen. Kinderen leren als het betekenis voor hen heeft. Kinderen leren op hun eigen manier. Kinderen maken gebruik van verschillende intelligenties die ze hebben. Zij ontwikkelen zich in een omgeving. In deze omgeving zijn competentie, relatie en autonomie basisvoorwaarden voor het kind om zich te ontwikkelen. Het is onze taak de kinderen zo actief mogelijk bij hun eigen leerproces te betrekken.

Dit willen wij realiseren door te werken met PBS (PBS gecertificeerd december 2018): een geïntegreerde methodiek voor het stimuleren van gewenst gedrag op school en het creëren van een positief schoolklimaat. Goed gedrag kun je leren door duidelijk te zijn over wat we van de leerlingen verwachten en systematisch aandacht geven aan gewenst gedrag.

Bijzonderheden

SBO Het Avontuur neemt een centrale rol in samen met de reguliere basisscholen van het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg. Om toegelaten te worden tot de school, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig (tlv).

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

We gebruiken onder andere Cito-toetsen om de resultaten per kind te bekijken. Ook kijken we of de resultaten passen bij de leerdoelen van het kind. Als het nodig is, ondernemen we actie om de resultaten te verbeteren en beter aan te laten sluiten bij de verwachting. Ook op groepsniveau kijken we naar de resultaten. Als het nodig is, passen we de leermiddelen en -materialen aan aan wat de groep nodig heeft. Ook bekijken we de resultaten op schoolniveau. Waar nodig en mogelijk worden veranderingen toegepast.

Ouderbetrokkenheid

SBO Het Avontuur vindt ouderbetrokkenheid belangrijk. Ouders hebben de meeste ervaring met hun kind. De verbinding tussen school, thuis en de (leef)omgeving van leerlingen is heel belangrijk om leerlingen zich te kunnen laten ontwikkelen tot zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burgers. Enthousiaste ouders helpen ons bij veel activiteiten. Ouders kunnen aangeven hoe zij op school willen helpen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Ouders die kun kind willen aanmelden of aanvullende informatie willen ontvangen, kunnen een afspraak maken met Wilma Timmer of Stefanie Klerx.